Skip to main content

Juristerna utser nya hedersdoktorer

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 07:17 CEST

Professor Katharina Boele-Woelki och professor Neil Walker har utsetts till nya hedersdoktorer vid juridiska fakulteten. Båda utmärker sig för sitt breda intresse för europarätten.   

Katharina Boele-Woelki, professor vid Utrecht universitet, Nederländerna, är en forskare med en extraordinär förmåga att ta internationella initiativ. Bland annat bildade hon kommissionen för europeisk familjerätt (CEFL, Commission on European Family Law) år 2001. Förutom för detta hedras hon för framstående rättsvetenskapliga insatser inom internationell privaträtt, jämförande rätt och familjerätt. I sin senare forskning har hon utforskat harmoniseringsmöjligheter inom Europa i såväl familjerätt som avtalsrätt, med internationell privaträtt och jämförande rättsvetenskap som instrument.

Neil Walker är Regius Professor i Public Law and the Law of Nature and Nations vid juridiska fakulteten, universitetet i Edinburgh.  Han kombinerar ett starkt intresse för konstitutionell rätt med rättsteori och rättsfilosofi. Walker har publicerat ett stort antal arbeten kring frågor om statssuveränitet och EU-rätt, frågor om rättsordningens nationella, övernationella och internationella element liksom om relationen mellan säkerhet, rättsordning och samhälle. Han har bland annat studerat rättens förändrade roll i dag i förhållande till utmaningar för staten och via uppkomsten av nya privata och offentliga maktcentra.

För mer information kontakta värdarna: Maarit Jänterä-Jareborg (ang Boele-Woelki), 018-471 26 28, maarit.jantera-jareborg@jur.uu.se och Bo Wennström (ang Walker), tel: 018-471 76 75, bo.wennstrom@jur.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se