Skip to main content

Klartecken för Segerstedthuset i Uppsala

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2014 10:53 CEST

Rektor vid Uppsala universitet har idag beslutat att ge Akademiska Hus i uppdrag att uppföra den nya byggnaden i kvarteret Plantskolan i Blåsenhusområdet. Huset kommer att namnges efter Torgny T:son Segerstedt (1908-1999), rektor vid Uppsala universitet 1955-1978.

Segerstedthuset blir en byggnad som ska fungera som mötesplats för hela universitetet och samtidigt inrymma kontor för universitetets ledning och förvaltning. Huset ska vara öppet och tillgängligt för såväl studenter och universitetsanställda som för besökare och allmänhet.

Den nya byggnaden kommer att samla de universitetsgemensamma stödfunktionerna under ett och samma tak centralt utmed Dag Hammarskjölds väg, det så kallade Kunskapstråket med en rad av universitetets campus samlade.

-   Ett internationellt ledande universitet behöver också utveckla de delar som ska stödja kärnverksamheten. Att samla universitetsförvaltningen under samma tak i ett öppet och välkomnande hus är ett viktigt steg i denna riktning, säger Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet.

Torgny T:son Segerstedt studerade och doktorerade vid Lunds universitet, men blev professor och senare rektor vid Uppsala universitet. Hans rektorsperiod sammanföll med en händelserik och expansiv tid i universitetets historia.  Han arbetade målmedvetenhet för den högre utbildningens och forskningens intressen under hela sin karriär. Torgny Segerstedts långa period som rektor fick sin avslutning i samband med universitetets 500-årsjubileum 1977.

Huset är ritat av det danska arkitektkontoret 3XN.

Ett första spadtag är planerat till den 8 oktober och inflyttning beräknas kunna ske under 2017.

Kontaktpersoner:

Annika Sundås-Larsson, projektledare, Uppsala universitet, tel: 070-425 05 06, eller Annika.Sundas-Larsson@uadm.uu.se
 
Ove Erikson, projektledare, Akademiska Hus, tel: 018-68 32 42 eller ove.eriksson@akademiskahus.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se