Skip to main content

Konferens: Den språkliga mångfalden i 1600-talets Sverige

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 08:57 CET

Under 1600-talet var Sverige en mångkulturell och mångspråkig nation, en följd av territoriell expansion och stor invandring i takt med näringslivets utbyggnad och samhällets modernisering. De språkliga förhållandena under Sveriges stormaktstid, då många språk samsades friktionsfritt sida vid sida, står i fokus vid ett symposium vid Uppsala universitet som börjar den 28 februari.


Svenska, danska, tyska, franska, latin, gutniska, karelska, votiska, liviska, lenni-lenape. Dessa är bara några av de språk som talades i Sverige under 1600-talets stormaktstid. Sverige var då en multikulturell och mångspråklig nation. Intressant och överraskande för oss idag är hur friktionsfritt de många kulturerna och språken kunde samsas med varandra under stormaktstiden.

- En viktig anledning till detta var att en gemensam kultur och ett
gemensamt språk inte betraktades som nödvändiga faktorer för en välfungerande nation, utan att grunden för detta ansågs ligga i en gemensam religion och i gemensamma politiska värderingar, säger Bo Andersson, professor i tyska.

Symposiet kommer att samla forskare inom olika språkämnen för en belysning av de språkliga förhållandena i Sverige under 1600-talet. De olika språkens ställning var dock olika och hade olika funktion inom religion, politik och kultur, vilket kommer att belysas med konkreta exempel under symposiet.

Alla intresserade hälsas välkomna till symposiet som är kostnadsfritt. Anmälan behövs ej.

Program: http://www.moderna.uu.se/spraken/program.html

Tid: 28 februari, kl. 12.00 – 2 mars 2007, kl. 16.00
Plats: Ihresalen, Engelska parken Humanistiskt centrum

För mer information, kontakta Bo Andersson, professor i tyska, tel: 018-471 13 30, e-post: Bo.Andersson@moderna.uu.se, eller Raimo Raag, professor i estniska, 018-471 13 19, e-post: Raimo.Raag@moderna.uu.seLänk till pressmeddelande med eventuella bilder: http://info.uu.se/press.nsf/pm/konferens.om.idD7A.html


Pressinformatör
Anneli Waara

E-post Anneli.Waara@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 1974
Mobil: 0704-250718
Fax: 018- 471 1520
Adress: Box 256, 751 05 Uppsala