Skip to main content

Konferens om livsmedelssäkerhet och biodiversitet

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2004 10:52 CEST

Det finns många exempel på hur överexploatering och icke hållbart nyttjande av mark lett till förlust av biologisk mångfald. Vad kan vi göra för att förändra denna utveckling? Och vem har ansvaret och makt att förändra?

Konferensen ”Food Security and Biodiversity – who has the power?” hålls i anslutning till den årliga Världslivsmedelsdagen den 16 oktober och fokuserar på hur livsmedelsproduktion skall ske i samklang med kraven på biologisk mångfald.

På talarlistan finns: Professor Ingrid Öborn, SLU, dir James Dargie, FAO (FN:s livsmedelsorganisation), Maria Berlekom, SwedBio/SLU, Sarala Gopalan från den indiska jordbrukarorganisationen IFAP, Urban Emanuelsson, Centrum för biologisk mångfald, Caroline Trapp, ordförande LRF, professor Göran Djurfeldt, Lunds universitet, den indiska journalisten Devinder Sharma m fl. Konferensen avslutas med en paneldiskussion.

Arrangörer är Swedbio/CBM, Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (Cemus) vid Uppsala universitet samt SLU Omvärld.

Fullständigt program finns på http://www.cemus.uu.se/cefo/Nyheter/Food%20Security%20and%20Biodiversity.pdf

Tid: fredag 15 oktober, kl 8.30-16.30
Plats: aulan, Undervisningsplan, Ultuna campus, Uppsala

Journalister hälsas välkomna!

För mer information kontakta Klara Jacobsson, 018-471 7213, eller via e-post Klara.Jacobsson@cemus.uu.se