Skip to main content

Konst och vetenskap i unikt temanummer

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 09:52 CEST

I ett stort temanummer i tidskriften Hjärnstorm Kosmos presenterar konstnärer och forskare sin bild av livet, universum och rymden. Arbetet har gjorts inom ramen för ett vetenskapligt konstnärligt projekt som pågått på institutionen för astronomi och rymdfysik vid Uppsala universitet sedan 2000.

Initiativet till projektet Rum och Rymd (http://www.astro.uu.se/~marie) vid institutionen för astronomi och rymdfysik kom från Bengt Gustafsson, professor i astrofysik, för fem år sedan. Nya avbildningstekniker hade lett till att det kommit väldigt många nya, fantastiska bilder av universum. När han träffade molekylärbiologen Marie Nordström, som en längre tid jobbat med olika konstnärliga projekt i syfte att bredda förståelsen för naturvetenskap, fick de idén att starta ett projekt med dessa bilder som utgångspunkt för ett samtal mellan forskare och konstnärer.

-Naturvetenskap kommuniceras alltid så konventionellt, och jag tror att det hindrar folk att ta den till sig, säger Marie Nordström som varit projektledare från starten.

Tillsammans med docent Nils Bergvall inleddes en seminarieserie där konstnärer fick möta forskare och doktorander för att diskutera bilder och bildtänkande. En grundläggande tanke var att forskarna skulle stimuleras att tänka i alternativa banor och därmed tolka bilder mer kreativt. Doktoranderna fick tillgodoräkna sig kursen i sin utbildning. Målet var att samarbetet skulle mynna ut i en utställning och ett temanummer tillsammans med kulturtidskriften Hjärnstorm. Utställningen presenterades i museum Gustavianum förra våren och nu är det alltså dags för temanumret. Där ger flera skribenter, både forskare och konstnärer, sin syn på livet och universum. Tidskriften har nyligen kommit, lagom till årets Astronomdagar som äger rum vid Ångströmlaboratoriet den 21-22 oktober.
Projektet har också resulterat i ett nyligen utgivet övningshäfte om astronomi för mellanstadiet som utges på förlaget Vår skola.

Kontaktpersoner:
Marie Nordström, tel, 018-471 59 90 eller 070-7317025.
Nils Bergvall, tel, 018-471 59 75

Läs mer om Astronomdagarna: http://www.astro.uu.se/astrodag/about.html


Anneli Waara