Skip to main content

Martin H:son Holmdahls stipendium till Stéphane Bruchfeld och Paul A. Levine

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 08:47 CET

Stéphane Bruchfeld och Paul A. Levine tilldelas stipendiet för sitt arbete med att uppmärksamma förintelsen. Deras bok Om detta må ni berätta… har använts inom hela det svenska skolsystemet. Stipendiet, som delas ut för främjande av mänskliga fri- och rättigheter, överlämnas vid vinterpromotionen den 22 januari.

Bruchfeld och Levine har under många år bedrivit forskning och undervisning om Förintelsen och dess historia vid Uppsala universitet. Sedan 10 år tillbaka vid Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord. Boken Om detta må ni berätta... En bok om Förintelsen i Europa 1933–1945 kom ut första gången 1998 och var beställd av regeringskansliet för att stimulera diskussion mellan elever och deras föräldrar om Förintelsens historia. ”Boken har använts inom hela det svenska skolsystemet och få skrifter har haft ett sådant politiskt och pedagogiskt genomslag”, skriver stipendienämnden i sin motivering.

Boken trycktes samtidigt även på engelska, finska, turkiska, arabiska, persiska, spanska och serbokroatiska för att kunna fullgöra sitt syfte även för föräldrar och elever med ett annat modersmål än svenska. Den finns även i handikappversioner. Boken har därefter bland annat publicerats i översättning i samarbete med utbildningsdepartement eller motsvarande i Ryssland, Finland, Frankrike, Portugal, Norge Estland, Lettland och Danmark samt av fem tyska förbundsländer.

Professor Martin H:son Holmdahl var Uppsala universitets rektor mellan 1978 och 1989. Inför hans 80-årsdag 2003 inrättade universitetet ett nytt stipendium som delas ut till anställda och studenter vid Uppsala universitet som gjort insatser för att främja mänskliga fri- och rättigheter. Mottagaren av stipendiet skall ha studerat eller arbetat för att främja mänskliga fri- och rättigheter eller aktivt ha bekämpat brott mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, varhelst i världen dessa brott inträffar. Stipendiater utses av en stipendienämnd bestående av universitetets rektor som ordförande, professor Holmdahl och ytterligare fyra ledamöter. Stipendiaterna får tillsammans 25 000 kronor.

För mer information och kontakt med pristagarna, kontakta Tania Langerova, koordinator, Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord, tel: 018-471 63 91

Hemsida för Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord: http://www.hgs.uu.se/

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten.