Skip to main content

Mattias Gardell ny professor i jämförande religionsvetenskap

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 16:20 CET

Mattias Gardell blir ny professor i jämförande religionsvetenskap vid Uppsala universitet från 1 juli. Det beslutades vid tisdagens rektorssammanträde.

- Jag ser fram emot att tillträda. Nathan Söderblom fick Nobels fredspris. I en tid då religion med kraft intagit en central position på den världspolitiska dagordningen kan en professur i hans namn bidra till att tydliggöra religionsforskningens samhällsrelevans, inte minst i fältet religion och freds- och konfliktforskning, säger Mattias Gardell.

Mattias Gardell disputerade i religionshistoria vid Stockholms universitet 1995 och blev docent 1999. Avhandlingsarbetet fokuserade svart nationalistisk islam i USA och genomfördes tvärvetenskapligt där fältarbete och deltagande observation kombinerades med arkivforskning och textanalys. Avhandlingen publicerades 1996 av Duke University Press och räknas idag som standardverket om svart islam. Sedan dess har hans forskning producerat kunskap inom områden som politisk islam, vit religiös rasism, nyhedendom och satanism, religion och globalisering, nyandlighetens politiska dimensioner, självmordattentat, politisk religion och våldskultur. Sammantaget har forskningen berört religion i relation till politik, kultur, makt, rasism, demokrati, mänskliga rättigheter, modernitet och globalisering.


Bland hans många publikationer återfinns In the Name of Elijah Muhammad. Louis Farrakhan and the Nation of Islam (1996), Rasrisk (2003), Gods of the Blood. The Pagan Revival and White Separatism (2003) och Bin Ladin i våra hjärtan. Globaliseringen och framväxten av politisk islam (2005).

Mattias Gardell har periodvis bott i Kairo där han studerat arabiska och haft sin bas för fältarbete om religion och politik i arabvärlden. För närvarande håller han på med en bok om rasismens idéhistoria tillsammans med idéhistorikern Edda Manga; en bok om kriget mot terrorism ur ett globaliseringsteoretiskt perspektiv och en studie kring spänningsfältet islam, demokrati och mänskliga rättigheter.

- Som professor kommer jag att ta initiativ till nya forskningsprojekt, det är viktigt att bryta ny forskningsmark. Religionsforskning är i högsta grad samhällsrelevant. Det gäller att visa det, säger Mattias Gardell.

Mattias Gardell kan nås för kommentar på tel: 08-16 33 33 eller mattias.gardell@ceifo.su.se