Skip to main content

Nationell konferens om rasismforskning

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2016 08:10 CET

Den 23-24 november samlas ett hundratal forskare från hela landet i Uppsala för att diskutera rasismforskningens utmaningar. Konferensen är den första i sitt slag och är tänkt att bli årligen återkommande som en del av Uppsala universitets satsning på mångvetenskaplig forskning om rasism.

Rasism fortsätter att utgöra ett allvarligt samhällsproblem, såväl i Sverige som i övriga världen. FN:s kommitté mot rasdiskriminering (CERD) och Europarådet mot rasism och intolerans (ECRI) har återkommande noterat att rasism och diskriminering ännu förekommer i Sverige och finner i många av sina rapporter den tilltagande hatbrottsligheten och den organiserade rasistiska verksamheten oroande. Även strukturell och institutionell rasism är enligt svensk forskning aktuella och akuta problem att ta tag i. I offentliga utredningar har behovet av mer forskning om rasismens mekanismer, utbredning och olika uttryck understrukits. Statsmakterna har också visat insikt om de allvarliga konsekvenser rasismen innebär. Det finns vid Uppsala universitet en stark tradition av forskning om rasism som samhällsproblem.

Konferensen anordnas av Forum för mångvetenskaplig forskning om rasism som bygger på ett nätverk av forskare vid universitetet. Forum kommer till årsskiftet att omvandlas till en centrumbildning med stöd av rektor och sex samverkande fakulteter inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet. Vi samordnar bred, metodologiskt öppen och mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet. Satsningen sker på universitetets eget initiativ, genom en samverkan av sex fakulteter. På sikt kommer Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism att utvecklas till en dynamisk forskarmiljö med egen finansiering och forskartjänster, gynnsam för koordination av projekt, teori- och metodutveckling och utbildningen av kommande generationer rasismforskare.

Key-note speaker är professor David Theo Goldberg, University of California Humanities Research Institute, USA, som kommer att tala på temat The Threat of Race: Reflections on Racial Neoliberalism. På konferensen kommer metoder, teorier och forskning om rasismens olika uttryck att behandlas och begreppsteoretiska samtal om ras, rasifiering och rasism kommer att hållas. Bland talarna finner vi en bred representation av ämnen och universitet, men också av forskare med olika bakgrund och erfarenheter av rasism.

Mer information, se http://www.teol.uu.se/rasismforskning/

För mer information om föreläsningen och för intervjuförfrågningar, kontakta René Leon-Rosales, tel: 018-471 24 57 eller rene.leon-rosales@edu.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se