Skip to main content

Ny bok: EU och den globala krisen

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2010 08:43 CET

I boken EU och den globala krisen – Europaperspektiv 2010, som lanseras vid ett seminarium på Norra Latin den 3 februari, presenteras aktuell forskning om hur EU hanterat den globala krisen och vilka konsekvenser krisen får för marknader, rättssystem, och unionens politiska system.

Hösten 2008 drabbades världen av den djupaste ekonomiska nedgången sedan 1930-talet. Frågan är vilka konsekvenser denna globala kris får för den fortsatta europeiska integrationen. Kommer Europa att gå försvagat eller stärkt ur krisen?

För Europas vidkommande har den globala krisen inneburit kraftigt inbromsad tillväxt, stigande arbetslöshet och stora underskott i de offentliga finanserna. Regeringar och centralbanker har tvingats ta till drastiska åtgärder för att rädda bank- och finanssektorn från en kollaps. Krisdrabbade industrier har fått ta del av massiva statliga stödåtgärder. De övergripande frågeställningarna i den trettonde årgången av Europaperspektiv handlar om hur den globala krisen påverkat EU, ekonomiskt såväl som politiskt, samt om vilka långsiktiga effekter krisen får för den europeiska integrationen och unionens roll i världen. I nio essäer ger forskare inom juridik, statskunskap och ekonomiska ämnen sin syn på hur unionen hanterat krisen och bedömer dess konsekvenser. Europas roll i den globala ekonomin och i stormaktspolitiken styrs av de vägval unionen gör i tider av kris. Historiskt har det varit EU:s styrka att komma stärkt ur prövningarna. Den fortsatta diskussionen handlar om förutsättningarna för att detta kan komma att gälla även denna gång.

Boken presenteras vid ett öppet och kostnadsfritt seminarium med de medverkande författarna.

Dessutom håller Anne-Marie Pålsson, docent i nationalekonomi och riksdagsledamot, ett anförande på temat ”EU och den globala krisen”.

Moderator är Heidi Avellan, politisk redaktör, Sydsvenskan.

Tid: Onsdag den 3 februari 2010 kl. 13.00-17.00.

Plats: Pelarsalen på Norra Latin, Stockholm konferenscenter, Drottninggatan 71B.

Anmälan: Via e-post till snes@statsvet.uu.se senast 2/2.

Mer information om seminariet: www.europaperspektiv.se

Redaktionen nås via redaktionssekreterare Jörgen Ödalen, telefon 018-471 33 07 alt. 0733-78 57 51 eller e-post: jorgen.odalen@statsvet.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se