Skip to main content

Ny hedersdoktor vid samhällsvetenskapliga fakulteten

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2016 11:08 CEST

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet har utsett professor Sylvie K. Chetty vid universitetet i Otago i Nya Zealand till hedersdoktor.

Sylvie K. Chetty är född och uppvuxen i Sydafrika och är för närvarande professor i entreprenörskap vid universitetet i Otago på Nya Zealand. Hon har en utpräglad internationell profil och samarbetar med forskare i många länder. Samarbetet med företagsekonomiska institutionen i Uppsala sträcker sig tillbaka till 1997.

Sylvie K. Chetty har publicerat ett 60-tal verk, däribland 45 internationellt granskade tidskriftsartiklar inom olika discipliner som spänner över ämnen som entreprenörskap, internationellt företagande och marknadsföring. Hennes publikationer citeras ofta i den internationella litteraturen och genom sin orientering och engagerande personlighet har Sylvie K. Chetty under lång tid varit en källa till inspiration för forskare vid Uppsala universitet. Hennes kanske mest utmärkande bidrag berör entreprenörskap och internationalisering av mindre företag, samt hennes prisbelönta forskning om företag som internationaliseras särskilt snabbt. Under 20 år av regelbunden kontakt har hon idag en viktig roll vid företagsekonomiska institutionen. Hon är en mycket uppskattad medförfattare och deltagare i gemensamma forskningsprojekt, och har stor betydelse vid forskningsseminarier där hennes positiva, samarbetsinriktade och kompetenta närvaro skapar entusiasm hos både yngre och äldre forskare.

Promotionen äger rum i Uppsala domkyrka den 27 januari 2017.

För ytterligare information kontakta promotionsvärden, professor Ulf Holm, tel: 018-471 1612 e-post: Ulf.Holm@fek.uu.se

Läs mer om hedersdoktorer vid Uppsala universitet.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se