Skip to main content

Ny modell gör det lättare att jämföra datorsystem för mammografi

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 08:52 CET

Vid datorassisterad mammografi behandlas informationen i ett så kallat CAD-system, och det är viktigt för klinikerna att kunna jämföra olika leverantörers system. Anna Bornefalk Hermansson presenterar en ny modell för sådana jämförelser i sin avhandling, som granskas vid Uppsala universitet den 16 februari.


Digital mammografi används redan på vissa sjukhus i Sverige, och metoden har många fördelar jämfört med analog mammografi. Materialet är enklare att handskas med i digital form, dessutom går informationen bättre att överföra till ett så kallat CAD-system (computer-aided detection), som är uppbyggt av olika algoritmer.

- Systemet lyfter fram områden som avviker från den omkringliggande vävnaden, och tanken är att radiologen på så sätt ska kunna jämföra sin egen analys av bilderna med det resultat datorn ger. Tekniken används fortfarande rätt lite i Sverige, förklarar Anna Bornefalk Hermansson.

Hur känsligt systemet är i rapporteringen av avvikande områden bestäms av ett tröskelvärde. Då man konstruerar ett CAD-system bestämmer man en procedur som delar upp det totala antalet funna signaler i träffar och falska alarm, samtidigt som proportionen träffar ska maximeras och antalet falska alarm minimeras. Den modell som Anna Bornefalk Hermansson presenterar använder dessa tre aspekter – uppdelningen, proportionen träffar och det genomsnittliga antalet falska alarm per bild – för att uppskatta systemets prestanda. Eftersom utvärderingen görs på basis av stickprov finns det en statistisk osäkerhet kring bland annat systemets tröskelvärde, och den nya modellen tar med den osäkerheten i beräkningen. Det här är nödvändigt för att jämförelsen av olika system ska bli rättvis.

- Man vill ha ett system som förväntas ge en hög andel träffar och få falska alarm, medan det intervall som visar osäkerheten ska vara så snävt som möjligt, berättar Bornefalk Hermansson.

Den modell hon har använt för att beräkna intervallen har hon utvärderat med hjälp av både riktiga mammografibilder och med simulerade data, och båda metoderna visar att modellen fungerar.

För mer information, kontakta Anna Bornefalk Hermansson, 018-471 11 63, 073-905 24 01, e-post: anna.hermansson@dis.uu.se

Läs avhandling på: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-7452


Länk till pressmeddelande med eventuella bilder: http://info.uu.se/press.nsf/pm/ny.modell.idD6C.html


Pressinformatör
Johanna Blomqvist

E-post johanna.blomqvist@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 19 32
Mobil: 070-425 08 64
Fax: 018-471 15 20
Adress: Box 256, 751 15 Uppsala