Skip to main content

Nytt forskningsprojekt ska ge ledimplantat som håller längre

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2013 08:15 CEST

Allt fler får höftledsimplantat inopererade och implantaten behöver hålla allt längre. Uppsala universitet är ett av 13 europeiska lärosäten som tillsammans fått 13 miljoner euro i forskningsanslag från EU för att utveckla mer nötningsbeständiga och ”kroppssnälla” beläggningar för ledimplantat.

Bara i Sverige implanteras ungefär 16 000 nya höftledsimplantat per år. Denna operation anses ge bra resultat överlag, 95 procent av implantaten håller minst 10 år. Men den ökande andelen äldre och mer aktiva patienter har gett ökade krav på implantatens livslängd. Anledningen till att man måste ta ut ett implantat är oftast att nötningspartiklar från den artificiella leden har orsakat en biologisk reaktion som leder till nedbrytning av benet runt implantatet.

Detta problem vill forskarna i det europeiska samarbetet minska genom att belägga implantaten med kiselnitrid, som är mycket nötningsbeständigt, samt ger nötningspartiklar som löses upp istället för att orsaka den negativa kroppsreaktionen.

Forskare vid Uppsala universitet började göra kiselnitridbeläggningar som sedan vidareutvecklades med hjälp av Linköpings universitet.

- Här i Uppsala kommer fortsatt forskning på denna typ av beläggning ske under EU-projektet. Vi utvärderar de beläggningar Linköping tar fram med avseende på relevanta materialegenskaper såsom nötningsbeständighet och kommer fram till fortsatt väg, det vill säga materialoptimering. I Leeds fortsätter utvärderingen av de mest lovande beläggningarna i avancerade höftledssimulatorer och i Zurich görs djurstudier och så vidare för att till slut ha ett implantat som är så färdigt som möjligt för kliniska studier efter fem år, säger Cecilia Persson vid institutionen för teknikvetenskaper, och en av de ansvariga för projektet vid Uppsala universitet.

Forskningen finansieras av EU-projektet Seventh Framework Programme (FP7), Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and New Production Technologies. I forskningssamarbetet deltar universitet i Danmark, Tyskland, Sverige, Schweiz och Storbritannien. University of Leeds koordinerar arbetet.  

Läs mer om forskningen vid Uppsala universitet och på den gemensamma hemsidan för EU projektet.

För mer information kontakta Cecilia Persson, tel: 018-471 7911, 070-2489624 eller e-post: Cecilia.Persson@angstrom.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se