Skip to main content

Nytt svenskt rekord i produktion av tunga grundämnen

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2003 10:00 CEST

Genom att slå samman uranisotopen 238 med magnesiumisotopen 26 har Uppsalaforskare skapat ett grundämne som har 104 protoner i sin atomkärna. I Sverige har man aldrig tidigare skapat ett så tungt grundämne.

Sedan mer än 20 år tillbaka pågår det en prestigefylld forskningskamp mellan Tyskland, Ryssland och USA om att producera de absolut tyngsta grundämnena. Sverige och Uppsala universitet deltar på den amerikanska sidan genom en forskargrupp under ledning av professor Kjell Aleklett. Det tyngsta grundämnet som man med säkerhet har upptäckt är ett grundämne med 112 protoner i sin atomkärna. Detta nya grundämne, som ännu saknar namn, upptäcktes i Tyskland. Ryssland hävdar att de upptäckt nya grundämnen med 114 och 116 protoner i sina atomkärnor och nu kontrolleras om dessa upptäckter är riktiga.

Ett steg i denna process pågår just nu vid experiment på The Svedberg-laboratoriet vid Uppsala universitet. Forskargrupper från USA (under ledning av Walter Loveland), Ryssland (under ledning av Oleg Batenkov) och Sverige (under ledning av Kjell Aleklett) undersöker en del av den grundläggande fysiken som på teoretisk väg kan förklara vad det är som händer då man skapar dessa nya tunga grundämnen. Genom att slå samman uranisotopen 238 med magnesiumisotopen 26 skapar man ett grundämne som har 104 protoner i sin atomkärna. Grundämnet har namnet Rutherfordium och den isotop som bildas lever bara under bråkdelen av en sekund. Resultaten är betydelsefulla för att hitta nya vägar att nå de tyngsta supertunga grundämnena.

I Sverige har man aldrig tidigare skapat ett så tungt grundämne. Det gör att Uppsala universitet nu har satt nytt svenskt rekord vad det gäller produktion av tunga grundämnen.

Mer information genom professor Kjell Aleklett, 070 - 425 06 04.