Skip to main content

Överraskande nya rön om stamcellers betydelse för utvecklingen av vårt lymfsystem.

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2015 18:00 CET

En helt ny mekanism för hur lymfsystemet utvecklas under fostertiden beskrivs i en aktuell studie från Uppsala universitet, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cell Reports. Upptäckten öppnar för att på sikt kunna reparera skador i lymfsystemet med stamceller.

Olof Rudbeck, professor i medicin och rektor vid Uppsala universitet upptäckte lymfsystemet på 1600-talet. I dagarna har en forskargrupp verksam vid det laboratorium som bär hans namn identifierat en helt ny mekanism för den embryonala utvecklingen av lymfsystemet.

Den rådande uppfattning för hur lymfsystemet bildas gör gällande att det lymfatiska kärlsystemet bildas uteslutande från venösa blodkärl. I motsats till denna uppfattning visar Taija Mäkinen och hennes medarbetare att det lymfatiska kärlsystem som finns kring magsäck och tarm till stor del inte kommer från existerande blodkärl utan istället bildas från en hittills okänd grupp av endoteliala hematopoetiska stamceller.

- Dessa nya fynd förändrar i grunden vår bild av hur lymfsystemet bildas och identifierar en helt ny grupp av celler från vilka lymfkärl utvecklas. Dessa celler kan utnyttjas för att reparera lymfsystemet och återställa dess funktion efter till exempel cancerkirurgi, ödem och vävnadsskada, säger Taija Mäkinen.

För mer information, vänligen kontakta Taija Mäkinen, tel: +46-18-471 41 51, +46-70-4250 360, e-post: taija.makinen@igp.uu.se

Referens:
Stanczuk L, Martinez-Corral I, Ulvmar M, Zhang Y, Lavina B, Fruttiger M, Adams RH, Saur D, Betsholtz C, Ortega S, Alitalo K, Graupera M, Makinen T. cKit lineage hemogenic endothelium derived cells contribute to mesenteric lymphatic vessels. Cell Reports, in press.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se