Skip to main content

Om människans väsen och svårigheten att mäta

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 17:02 CEST

Varför kallar vi vissa fenomen sociala? Och hur kommer det sig att de är så svåra att mäta? Dessa frågor försöker Sverre Wide besvara i sin avhandling Människans mått. Om statistik, sociologi och världen som socialt vara. Disputationen ägde rum vid Uppsala universitet den 15 oktober.

Sverre Wide
Människans mått
ISBN: 91-7139-733-7
Abstract

Sverre Wide har i sin avhandling analyserat det metodiska tänkandets natur. Han finner att metoder i allmänhet och statistik i synnerhet enbart kan förklara världen som medel för vårt handlande, som material att behärska.

Men avhandlingen handlar också om socialitet. Sverre Wide tolkar socialiteten som en lek där leken visar sig vara just det man inte kan handskas med efter eget gottfinnande, det man inte kan behärska. För att leka, alltså för att vara social, måste man i någon mån underkasta sig leken, samtidigt som leken kräver av oss att just vi skall vara med att bestämma leken. Den som bara följer regler kan inte sägas leka - det blir inte roligt. Slutligen problematiserar avhandlingen det på så vis uppkomna och tillsynes ofrånkomliga och oförsonliga motsatsförhållandet mellan metod och socialitet.

Genom en rad mindre analyser av ämnen som kausalitet, falsifierbarhet, perspektivitet, dialektik, konsten att ha fel, dialogen, kontraktet och statistikens förhistoria och struktur bygger Sverre Wide upp en argumentation som i sin helhet frågar efter möjligheten till en gemenskap som varken är sentimental eller totalitär.

Sverre Wide kan kontaktas på 070-5553756 eller via e-post: Sverre.Wide@soc.uu.se


Anneli Waara