Skip to main content

Oscarspris till företagsekonom och datavetare

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2013 09:43 CEST

Mottagarna av årets Oscarspris, som ges till yngre forskare, är företagsekonomen Linda Wedlin och datavetaren Philipp Rümmer.

Oscarspriset tilldelas varje år yngre forskare vid Uppsala universitet, som "genom vetenskaplig skrift gjort sig mest välförtjänt och inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet". Priset utgörs av avkastningen av Oscar II:s jubelfestdonation, i år 120 000 kronor och kan även delas mellan två lika förtjänta.

Mottagarna utses av universitetets styrelse, konsistoriet, på förslag av en kommitté bestående av fakultetsdekanerna. Priset delas ut vid vinterpromotionen i januari.

Filosofie doktor Linda Wedlin, företagsekonomiska institutionen, får priset för sin innovativa och banbrytande forskning inom ämnet företagsekonomi kring frågan om universitetsrankningar och dess globala betydelse i en tid då universitetens utveckling, autonomi och ställning hett diskuteras.

Filosofie doktor Philipp Rümmer, institutionen för informationsteknologi, får priset för sin forskning inom datavetenskap. Han har på kort tid etablerat sig som en fristående forskare med internationellt genomslag. Rümmer arbetar med grundläggande frågeställningar om datorprograms korrekthet och hans forskning har stor betydelse för utveckling av effektiva programvaror för de datorkomponenter som idag finns integrerade i många olika system.

För mer information, kontakta Linda Wedlin, tel: 018-471 13 51, linda.wedlin@fek.uu.se  eller Philipp Rümmer, tel: 018-471 31 56, philipp.ruemmer@it.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se