Skip to main content

Positivt initiativ från regeringen – fler steg återstår

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2013 10:59 CEST

Vi välkomnar regeringens förslag att införa en särskild kvotgrupp för internationella studenter utanför EES-området. Det är ett första steg i rätt riktning. Men fler åtgärder behövs för att undanröja de hinder som motverkar internationaliseringen.
Det säger rektor Eva Åkesson om det förslag till regeländring som regeringen denna vecka skickat ut på remiss.

Förslaget innebär att studenter utanför EES-området (s k tredjelandsstudenter) får hanteras i en särskild kvotgrupp vid antagningen. Detta effektiviserar och snabbar på antagningsprocessen, vilket gör att fler motiverade studenter kan tas emot än tidigare. För Uppsala universitet är det en självklarhet att kraven på behörighet och förkunskaper ska vara desamma för grupperna.

Efter införandet av studieavgifter har lärosätena identifierat och flera gånger fört fram det regelkrångel som försvårar för studenter utanför EES-området att komma till Sverige och studera. Antalet internationella studenter minskade efter avgifternas införande inledningsvis med 80 procent, men har sedan dess återhämtat sig något. Men det är långt ifrån tillfredställande.

-   Internationalisering är en viktig del av kvaliteten i utbildningen. Det är ett steg i rätt riktning, men det finns en rad andra åtgärder som brådskar. Det handlar om visumfrågan, undanröjande av regelkrångel inom europeiska utbildningssamarbeten och om fortsatt utbyggnad av stipendiesystemet, säger Eva Åkesson.

Visumfrågan är mycket brådskande. För många studenter innebär ansökningsförfarandet både höga kostnader och krångel. I vissa fall måste studenten resan till en svensk ambassad i ett annat land två gånger för att få tillstånden klara. Ett annat allvarligt hinder relaterat till visum är det faktum att studenterna, så snart de avslutat studierna, nekas fortsatt uppehållstillstånd och därmed måste lämna landet.

-   Det är ett oerhört resursslöseri att först utbilda duktiga studenter och sedan be dem att lämna landet istället för att låta dem bidra till Sveriges utveckling om de så önskar, säger Eva Åkesson.

Det andra allvarliga hindret, som nyligen lett till att bland annat Uppsala universitet fått kritik från Universitetkanslersämbetet, är att det svenska regelverket försvårar medverkan i europeiska samarbetsprogram, som t ex Erasmus Mundus.

-   Det är ett utmärkt och kvalitetsbefrämjande program för att attrahera internationella talanger, men det svenska systemet sätter käppar i hjulet på en rad punkter. Vi kan helt enkelt inte delta utan att bryta mot reglerna så som det ser ut idag, säger Eva Åkesson.

Det är också viktigt att antalet stipendier för denna grupp fortsätter att öka, så att de med bäst meriter, oavsett betalningsförmåga, får möjlighet att studera i Sverige.
   
Uppsala universitet hoppas nu på att regeringen vidtar fler åtgärder i samma riktning, i syfte att underlätta internationaliseringen och därmed stärka kvaliteten inom högre utbildning.

För mer information, kontakta:
Eva Åkesson, via kommunikationsdirektör Pernilla Björk, mobil: 070-291 15 24


Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se