Skip to main content

Provkökschef ny hedersdoktor i Uppsala

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2004 09:42 CEST

Samhällsvetenskapliga fakulteten har utsett tre nya hedersdoktorer. En av dem är Christina Möller, chef för COOP:s provkök, som under lång tid engagerat fört ut kunskapen om matens och måltidens betydelse för hälsan. Hon har varit redaktör för flera kokböcker, bland annat Vår kokbok.

Christina Möller utbildades till hushållslärare under 60-talet har sedan dess arbetat med att föra ut kunskap om matens betydelse för hälsa och välbefinnande. Hon har under alla år följt utvecklingen inom området både i teorin och praktiken. Genom sitt arbete inom den kooperativa rörelse och COOP, sedan 80-talet som provkökschef, har hon bidragit till att utbilda hela Sverige om mat, hälsa, gastronomi och njutning. Hon har varit redaktör för flera kokböcker och har särskilt arbetat för att föra ut Vår Kokbok, som tryckts i två miljoner exemplar. Hon har skrivit artiklar och föreläst, medverkat i konsumentprogram och fungerat som jurymedlem i många olika sammanhang. Christina Möller har ett nära samarbete med restauranghögskolor och universitet och ingår också i flera styrelser. Hon är ledamot i Måltidsakademin och ordförande i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademins arbetsutskott och har arbetat aktivt för att ämnet hem- och konsumentkunskap ska utvecklas och stärkas inom grundskola och gymnasium. Att få grundutbildning inom mat och hälsa är enligt Christina Möller en mänsklig rättighet.

Mary Klevjord Rothbart är professor vid University of Oregon, USA. Efter avhandlingen, som handlade om föräldrars reaktioner på söner och döttrar, har hon fortsatt sin forskning inom utvecklingspsykologin. Under 70-talet började hon utveckla den teori om individuella egenskaper som på senare tid blivit den klart dominerande temperamentsteorin. Det som redan från början utmärkte hennes teori – i en tid när biologi definitivt inte var på modet inom psykologi – var en teoretisk koppling mellan biologiskt förankrade begrepp och barns beteende. Hon har utvecklat metoder för mätning av små barns temperament och uppmärksamhet, som nu används i forskning världen över. Hon har i samarbete med en ledande hjärnforskare studerat dessa egenskapers relationer till genetik och erfarenheter. Psykologiska institutionen i Uppsala har haft kontakter med Rothbart och inspirerats av hennes arbete under lång tid.

Fil.lic Bror-Erik Ohlsson, tidigare stadsarkivarie i Eskilstuna, har aktivt arbetat med lokalhistoria och förmedling av forskningsresultat i olika sammanhang. Han är själv aktiv skribent. Höjden på hans författarskap är de tre böckerna om Eskilstunas historia, där han även involverat disputerade ekonomihistoriker och historiker som författare. Som arkivchef har han också gjort ett pionjärarbete genom att samla in handlingar från kommun, företag och folkrörelser och göra dem tillgängliga för forskning.

Promotionen äger rum den 28 januari.

Anneli Waara