Skip to main content

Samband visat mellan miljögifter och stroke

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2012 13:07 CEST

Personer med förhöjda värden av PCB:er och DDT i blodet löper ökad risk att få stroke. Det visar en studie från Uppsala universitet som idag publiceras i den vetenskapliga tidskriften Environmental Interntional.

-    Detta är den första studie som utvärderat om det finns ett samband mellan förhöjda värden av organiska miljögifter och stroke och resultaten är tydliga, säger Lars Lind, professor i kardiovaskulär epidemiologi vid Uppsala universitet, som gjort studien tillsammans med Monica Lind, docent i miljömedicin.

De har tidigare visat att förhöjda nivåer av PCBer, och i viss mån bekämpningsmedel, i blodet är relaterat till åderförkalkning i halspulsådrorna (länk till tidigare pressmedd). Resultaten baserade sig på en studie omfattande cirka 1 000 äldre i Uppsala. Eftersom åderförkalkning i halspulsådrorna är viktig riskfaktor för stroke har nu forskarna gjort ytterligare en analys där samma grupp följdes under fem år för att undersöka om det även kunde ses ett samband mellan PCB och stroke.

Totalt fick 35 personer stroke under de fem åren. De som hade förhöjda nivåer av PCBer i blodet hade en ungefär fördubblad risk att få stroke jämfört med de med låga nivåer även när vi tagit hänsyn till effekten av traditionella riskfaktorer för stroke, exempelvis högt blodtryck, diabetes och fetma. Även som hade förhöjda värden av bekämpningsmedel, t ex DDT, hade en ungefär fördubblad risk att få stroke i framtiden.

PCBer och DDT är idag förbjudna i Sverige och många andra länder, men eftersom de är långlivade finns de fortfarande kvar i miljön. De kan komma in och lagras i våra kroppar genom den föda vi äter.

Studien, som gjorts i samarbete med kollegor från Örebro universitet, Norge, USA och Korea, har finansierats av bland andra Formas och Vetenskapsrådet.

Länk till studien på tidskriftens webbplats: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412012001365

För mer information, kontakta Lars Lind, mobil: 073-050 28 78, lars.lind@medsci.uu.se
Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se