Skip to main content

Sökrekord till Uppsala universitets utbildningar

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 09:23 CEST

Närmare 20 procent fler studenter har anmält sig till höstens utbildningar än för ett år sedan. Det visar de preliminära siffrorna på ansökningarna via webben.

- Det är en betydligt större ökning än genomsnittet för landets högskolor och det är förstås väldigt roligt, säger Cilla Häggkvist, chef vid universitetets antagningsenhet.

Verket för högskolestudier, VHS, meddelade igår att nästan 325 000 personer anmält sig via webben, en e-tjänst som används av cirka 99 procent av studenterna. Det motsvarar en ökning på cirka 11 procent jämfört med höstterminen 2008.

Uppsala universitet har tagit emot 50 500 ansökningar, mot 42 500 inför hösten 2008 - en ökning motsvaradne nära 20 procent. Vilka utbildningar som ökat mest är inte känt, det tar tid innan en mer detaljerad bild blir klar. Men enligt Cilla Häggkvist är det ändå tydligt att t ex läkarprogrammet och juristprogrammet precis som tidigare år har högt söktryck.

- Det har sett ungefär likadant ut under flera år, säger hon. När det gäller juristprogrammet planeras även en intagning i vår, vilket innebär en fördubbling av antalet platser.

En trend man sett de senaste åren är att allt fler söker efter sista ansökningsdag. Vad det beror på är oklart, och frågan är om fler försökt hålla tiden för att inte riskera att bli utan plats. Vissa kurser kan visserligen sökas efter sista ansökningsdag, men de hanteras i andra hand.

- Men det blir säkert restplatser på vissa utbildningar som vanligt och institutionerna lägger ut den information så snart bilden klarnar, säger Cilla Häggkvist.

Fortfarande är det möjligt att söka vissa kurser via www.studera.nu och restplatser kommer att finnas sökbara via www.studieplatser.nu

För pressfrågor, kontakta Cilla Häggqvist, 018-471 19 18, cilla.haggqvist@uadm.uu.se