Skip to main content

Starkt Uppsala på plats på BioPartnering Europe i Bryssel

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2012 09:00 CEST

Denna vecka arrangeras BioPartnering Europe i Bryssel - ett möte som samlar omkring 1 000 life science-företag främst från Europa. En samlingsmonter för Nordens aktörer har samordnats av den nationella branschorganisationen SwedenBIO.

- Vi vill visa Europas life science-sektor att vår region satsar starkt på forskning, innovation och företagande inom life science, och bjuda in till två intressanta mötesplatser för branschen  i Uppsala i höst, berättar Cecilia Nilsson, Uppsala universitet Innovation som deltar i mötet i Bryssel 7-9 oktober för Uppsala BIO, Uppsala universitet och SciLifeLab.  

22 november arrangerar The Economist Life Science Frontiers i Uppsala, en rundabords-konferens med fokus på hur gapet mellan forskning och vård kan överbryggas. Dagen därpå, den 23 november, tar SciLifeLab över värdskapet och bjuder in till en heldag om hur världens forskning och vård ska hantera infektionssjukdomar och den ökande antibiotikaresistensen.

Diagnostik är ett område där Uppsalas akademiska forskning och life science-industri traditio-nellt varit mycket framgångsrika. Den 13 – 14 februari nästa år bjuder Uppsala BIO och Uppsala universitet Innovation in forskare, företag, vårdgivare och patientorganisationer till två dagar med fokus på diagnostik och biomarkörer.

Diagnostics Forum, den 13 februari, tar avstamp i medicinska och samhällsekonomiska behov av ny diagnostik och bjuder in forskare från akademi och företag att presentera nya teknologier. Den 14 februari tar AIMday Diagnostics and Biomarkers vid, en heldag med fokuserade work-shops där forskare deltar i diskussion av specifika frågor från företag och från vården.

2013 äger BioPartnering Europe rum i Stockholm den 13-15 oktober, med SwedenBIO som värd. I samverkan med partners från hela landet har man deklarerat 2013 som Sweden Life Science Investment Year. Uppsalas evenemang är de första i en lång rad arrangemang om och för life science-sektorn 2013 i Sverige.

- Det är oerhört positivt att Sveriges aktörer på det här sättet kan samarbeta för att uppmärk-samma life science-sektorn i Sverige gentemot omvärlden, konstaterar Cecilia Nilsson, och jag ser fram emot att få berätta om vår region och allt som händer här.

Läs mer om:
22/11 2012 Economist’s rundabords-konferens
23/11 2012 SciLifeLab’s In Joint battle against infectious disease and antibiotic resistance
13/2 2013 Diagnostics Forum
14/2 2013 AIMday Diagnostics and Biomarkers

För mer information, välkommen att kontakta:
Cecilia Nilsson, UU Innovation 072-717 74 77
Madeleine Neil, Uppsala BIO 076-829 77 77  
Maria Sörby, SciLifeLab 070-167 94 16

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se