Skip to main content

Stor satsning på verktyg för bättre diagnostik och läkemedelsutveckling

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 15:12 CET

Med hjälp av en unik samling tekniker, reagens, prover och klinisk expertis ska forskare vid Uppsala universitet utveckla metoder för skräddarsydd behandling av grovtarmscancer, och för läkemedelsutveckling. För detta får de ett stort ramanslag 20 miljoner kronor för en femårsperiod av Stiftelsen för strategisk forskning, SSF.

Syftet med projektet är att utveckla en ny generation proteinanalytiska redskap och markörer för individualiserat val av behandling vid grovtarmscancer, och för läkemedelsutveckling.

-    Vi kommer att framställa cellinjer med definierade genmutationer av den typ som ses vid denna cancerform, säger Ulf Landegren, professor i molekylärmedicin vid Uppsala universitet.

Aktiviteten i de signaleringsvägar som har blivit förändrade i tumörer kommer sedan att avläsas i cellinjer och tumörvävnad med hjälp av känsliga och högspecifika metoder. Testerna och markörerna kommer att användas för screening av kemiska bibliotek och utvecklas till diagnostiska redskap genom att undersöka stora provsamlingar från patienter med grovtarmscancer.

-    Vi kommer alltså att använda våra speciella molekylära redskap och reagens för att utvärdera svar på behandling, både under läkemedelsutveckling och vid kliniskt bruk. Vi kommer också att titta på hur proteiner interagerar med varandra, hur de förändras i cellerna, samt hur de påverkas av nya behandlingar, säger Ulf Landegren.

Förhoppningen är att det kommer att underlätta läkemedelsutveckling och möjliggöra individualiserade behandlingar. Projektet förväntas resultera i cellinjer för läkemedelsutveckling, högpresterande proteinanalytiska tekniker och biomarkörer av värde vid forskning, kliniska tillämpningar och läkemedelsutveckling. Det kommer också att leda till nya målmolekyler och lovande tidiga läkemedelskandidater samt test som kan förutsäga effekten av nya och etablerade cancerläkemedel.

Anslag från SSF gick också till två andra grupper vid Uppsala universitet, en om antibiotikaresistens, en om epigenetik för barnleukemi.

För mer information, kontakta professor Ulf Landegren, 070-8962604, ulf.landegren@genpat.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten.