Skip to main content

Studenter vässar argumenten i samarbete med Oxford

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 07:30 CEST

Under hösten 2010 genomför Oxfordgruppen vid Uppsala universitet för andra året i rad en satsning som riktar sig till studenter med ett särskilt stort intresse för vetenskap. Under fem kvällar kommer forskare från olika ämnen att hjälpa dem att vässa sitt analytiska tänkande.

Tanken är att på ideell basis ge intresserade och motiverade studenter direktkontakt med forskningsfronterna inom en rad olika ämnen. Syftet är att främja mångvetenskapliga diskussioner och samtal.

- I allt väsentligt påminner samtalsformen om ett Oxford college, säger initiativtagaren och seminarieledaren Christopher Lagerqvist, forskare i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och pedagogiskt ansvarig för Uppsala universitets Oxfordsamarbete.

Satsningen genomförs i form av en seminarieserie om "den fria viljan". Forskare och studenter träffas för att närläsa kortare texter och sedan diskutera olika aspekter av människans möjligheter till fri vilja och självständigt beslutsfattande.

Seminarieserien inleds torsdagen den 30 september med en kort introduktion till analytisk närläsning av Christopher Lagerqvist, därefter genomförs ett närläsningsseminarium var tredje vecka.

– Seminarieserien vänder sig till de studenter som vill lägga ned ännu mer tid på sina studier i höst och skaffa sig fördjupade analytiska färdigheter. Vid sidan av det vetenskapliga innehållet vill vi skapa en mångvetenskaplig kultur som kan berika studenternas personliga utveckling, säger han.

Seminarieserien äger rum i det brittiska biblioteket på Norrlands nation och arrangeras av Oxfordgruppen vid Uppsala universitet i samarbete med Oxford University Society Nordic och det akademiska sällskapet Rex Ubsaliensis.

Plats: K2:an, Norrlands nation.
Tid: 18:30–20:30 den 30/9, 21/10, 11/11, 2/12 och 27/1.

För mer information kontakta Oxfordgruppen vid Uppsala universitet:Christopher Lagerqvist, seminarieledare, mobil: 0702–779063 eller Christopher.Lagerqvist@ekhist.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se