Skip to main content

Swedesd blir del av Uppsalas utbildningsvetenskap

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 13:13 CET

Swedesd – The Swedish international centre of education for sustainable development – kommer vid samgåendet med Högskolan på Gotland i juli 2013 att bli en del av Uppsala universitets utbildningsvetenskapliga fakultet.

-   Genom att införliva den verksamheten i den fakultet som idag bedriver ledande forskning om utbildning inom hållbar utbildning får vi en förstärkning som gynnar alla parter, säger Margaretha Fahlgren, vicerektor för humaniora och samhällsvetenskap.

Swedesd inrättades vid Högskolan på Gotland 2008 på uppdrag av regeringen och med finansiering från Sida fram till 30 juni 2014. Swedesds uppdrag är arbeta med kompetensutveckling av ledare och nyckelpersoner inom området hållbar utveckling, framför allt från de länder som Sida samarbetar med.

Vid Uppsala universitets utbildningsvetenskapliga fakultet är didaktik inom naturvetenskap och hållbar utveckling ett internationellt starkt forskningsområde. Genom sin organisatoriska placering kommer Swedesd efter samgåendet att stärka forskningsbasen för sin verksamhet. Man kommer också att kunna etablera kontakt med andra verksamheter vid universitetet, t ex Cemus, Centrum för biologisk mångfald samt Nordiska Afrikainstitutet.

-   Vi ser även möjlighet till fler gränsöverskridande samarbeten med starka forskningsområden vid universitetet, inom t ex freds- och konflikt eller demokratiforskning, säger Margaretha Fahlgren.

Beslutet att inrätta Swedesd vid Uppsala universitet den 1 juli 2013 togs vid dagens konsistoriesammanträde.

För mer information, kontakta Margaretha Fahlgren, tel: 018-471 19 48, margaretha.fahlgren@littvet.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se