Skip to main content

Tekniker utsedd till Årets student

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 14:22 CEST

Årets Uppsalastudent heter Johan Lundin och fick vid recentiorsmottagningen i dag ta emot ett stipendium på 100 000 kronor.


I dag, fredag, tog Uppsala universitet emot sina nya studenter i universitetshusets aula. Efter musik och välkomsttal av prorektor delades priset till Årets Uppsalastudent ut av Anders Wall.

Årets stipendiat, Johan Lundin, är inskriven vid civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik sedan hösten 2001. Under läsåret 2005/2006 var han vice ordförande för Uppsala teknolog- och naturvetarkår. Han såg till att kårens bokföring överfördes till en extern firma så att han kunde koncentrera sig på den ekonomiska styrningen, vilket ledde till ett resultat på 450 000 kronor vid årets slut. Vidare arrangerade han en seminariedag i syfte att inspirera teknik- och naturvetarstudenter till eget företagande. Denna entreprenörsdag blev populär och har därefter återkommit varje termin. Under 2006 och 2007 har Johan Lundin varit en av två representanter för Uppsala universitet i Kungliga ingenjörsvetenskapsakademins (IVA) studeranderåd. Han är dessutom en av fem studenter i rådets styrgrupp, som drivit frågan om akademiens roll i utbildning av entreprenörer. Detta ledde fram till en akademisammankomst med stor uppslutning från både akademi och näringsliv. Johan Lundin fanns också med i det vinnande laget i tävlingen Shanghai Challenge tidigare i år. Han skriver på sin C-uppsats i entreprenörskap, vilket leder fram till kandidatexamen i företagsekonomi. Studieåret 2007/2008 studerar han teknik i Singapore och därefter ska han läsa en sista termin följt av examensarbete i teknisk fysik i Uppsala.

Priset har instiftats inom Anders Walls stiftelse och delades ut för första gången år 2000. Priset ges till en student som verkat ” i en anda av entreprenörskap och kreativt tänkande”.

Information om priset: Iréne Johansson, 018-471 17 04, e-post: Irene.Johansson@uadm.uu.se

Länk till pressmeddelande med eventuella bilder: http://info.uu.se/press.nsf/pm/tekniker.utsedd.id781.html


Pressinformatör
Anneli Waara

E-post Anneli.Waara@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 1974
Mobil: 0704-250718
Fax: 018- 471 1520
Adress: Box 256, 751 05 Uppsala