Skip to main content

Tips på forskare vid Uppsala universitet sommaren 2013

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 10:56 CEST

I listan nedan finns forskare från ämnen som ofta blir aktuella under sommaren. Observera att även forskarna på denna lista är lediga under delar av sommaren. Vissa finns tillgängliga även under sin ledighet medan andra inte gör det. Prova gärna att skicka ett mail om du inte får kontakt via telefon.

Aktivism
Hedvig Ekerwald, professor i sociologi. Ungdomar som deltar i utomparlamentariska aktioner. Kan också mycket om mobbning i skolan. Tel: 018-471 11 94, e-post: Hedvig.Ekerwald@soc.uu.se

Alger
Anna-Kristina Brunberg, forskare i limnologi, tel: 018-471 27 27 eller 070-167 92 38, e-post: Anna.Brunberg@ebc.uu.se

Allergi och astma
Professor Christer Janson, avd för lungmedicin och allergologi, tel: 018-611 41 15, 070-425 04 41, e-post: Christer.Janson@medsci.uu.se

Arkeologi
Annika Larsson, arkeolog och projektledare vid universitetsmuseet Museum Gustavianum. Utgrävningar, gravar, viktingatid, viktingatida klädsel. tel: 018-471 2100, 070-425 09 08, e-post: Annika.Larsson@gustavianum.uu.se

Biokemi
Helena Danielsson, professor i biokemi, enzymologi, molykelära reaktioner. Kan berätta om smakernas kemi, smaksinnet. tel: +46 18 471 4545, 70 425 0103, e-post: Helena.Danielson@kemi.uu.se

Deckare
Karl Berglund, doktorand vid litteraturvetenskapliga institutionen. Svenska deckargenren, framförallt dess relation till och plats på bokmarknaden, tel: 018-471 6184, 0730-640 190, e-post: Karl.Berglund@littvet.uu.se

Droger, dopningsmedel
Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning, tel: 018-471 41 66, 0708-17 41 66, e-post: Fred.Nyberg@farmbio.uu.se

Ekonomi
Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia, ekonomisk politik, jämförande europeisk ekonomi tel: 018-471 1227, 070-517 03 10, e-post: Lars.Magnusson@ekhist.uu.se

Eva Mörk, professor i nationalekonomi, forskar bland annat om kommunal ekonomi, barnomsorg och socialbidrag, tel: 018-471 1096, e-post: Eva.Mork@nek.uu.se

Fiskars liv och beteende
Peter Eklöv, professor i limnologi (fiskars beteende, formvariation bland fiskar), tel: 070-260 68 56, e-post: Peter.Eklov@ebc.uu.se

Erkenlaboratoriet, insjöfisk och kräftor, tel: 0176-22 90 00 eller 0176-22 90 70
http://www.ebc.uu.se/forskning/IEG/erken/

Freds- och konfliktforskning
Peter Wallensteen, seniorprofessor vid institutionen för freds- och konfliktforskning, tel: 018-471 23 52, 070-675 26 79, e-post: Peter.Wallensteen@pcr.uu.se

Fysisk träning/tävling
Stefan Branth, läkare vid institutionen för medicinska vetenskaper. Kroppens reaktion på fysisk utmattning och ansträngning, kaloriåtgång, långdistans, elit och motionärer. Träning, fysisk aktivitet samt kostfrågor och bantning. Har även forskat och jobbat med kroppens reaktioner vid stress av olika slag. E-post: Stefan.Branth@medsci.uu.se, tel: 070-3366299.

Fästingar
Thomas Jaenson, professor i biologi, särskilt medicinsk entomologi (fästingar, mygg, knott mm), tel: 018-471 64 72, 070- 425 05 10, e-post: thomas.jaenson@ebc.uu.se

HBTQ-frågor
Ann-Sofie Lönngren, litteraturvetare och genusforskare, queerteori, könsbundna föreställningar om sexualitet och sexuell läggning, tel: 018-4716188, 0736- 2566 68, e-post: Ann-Sofie.Lonngren@littvet.uu.se

Jordbävningar, jordskalv, vulkanutbrott
Reynir Bödvarsson, föreståndare för svenska seismologiska stationsnätet vid institutionen för geovetenskaper, tel: 018-471 23 78, e-post: Reynir.Bodvarsson@geo.uu.se

Björn Lund, forskare i geofysik vid svenska seismologiska stationsnätet, tel: 018-471 23 90, 0730-838 755, e-post: bjorn.lund@geo.uu.se

Ari Tryggvason, forskare i geofysik vid institutionen för geovetenskaper, tel: 018-471 23 88, 0730-961 048, e-post: ari.tryggvason@geo.uu.se

Roland Roberts, professor i seismologi, tel: 018-471 23 84, 070-425 03 58, e-post: roland.roberts@geo.uu.se

Kost
Tommy Cederholm, professor i klinisk nutrition, tel: 018-611 7970, 070-273-3192, e-post: tommy.cederholm@pubcare.uu.se

Professor Christina Fjellström, institutionen för hushållsvetenskap (särskilt måltidsforskning), tel: 018-471 23 69, e-post: Christina.Fjellstrom@ihv.uu.se

För smakernas kemi, smaksinnet – se Helena Danielsson under rubriken Biokemi.

För bantning, uttorkning, vätskebehov och vätskebalans. Vitaminer och mineraler, antioxidanter, fettsyror – t ex fiskolja och dess effekter,  se Stefan Brandt under Fysisk tränging/tävling

Kräftor
Kenneth Söderhäll, professor vid institutionen för organismbiologi. Kräftor, kräftpest, tel: 018-471 2818, e-post: Kenneth.Soderhall@ebc.uu.se

Erkenlaboratoriet, insjöfisk och kräftor, tel: 0176-22 90 00 eller 0176-22 90 70
http://www.ebc.uu.se/forskning/IEG/erken/

Kungligt
Mikael Alm, historiker med stor kunskap om det svenska kungahuset, tel: 018-471 1524, e-post: Mikael.Alm@hist.uu.se

Läkeväxter, naturläkemedel
Anders Backlund, professor i framakognosi, tel: 018-471 44 98, 070-277 92 79, e-post: Anders.Backlund@fkog.uu.se

Mygg och knott
Martina Schäfer, forskare i populationsbiologi (myggor), tel: 018-471 26 74, 070-425 06 05, e-post: Martina.Schafer@ebc.uu.se

Jan Lundström, forskare i populationsbiologi (mygg, myggburna infektioner), tel: 018-471 26 74, 070-425 02 14, e-post: Jan.Lundstrom@ebc.uu.se

Semester/stress/återhämtning
Bengt Arnetz, stress- och prestationsforskare, professor i yrkes- och miljömedicin vid Wayne university, Detroit, Michigan, samt professor i socialmedicin vid Uppsala universitet. Tel: 018-471 6576, 070-813 6992, e-post: Bengt.Arnetz@pubcare.uu.se

Gunilla Burell, forskare, psykolog och beteendevetare som är kunnig på områdena stress och hjärt-kärlskjukdom. T.ex. komma ner i varv och vila upp sig under semester och ledighet, tel: 018-471 3483, 070-6319100, e-post: Gunilla.Burell@pubcare.uu.se

Terry Hartig, professor i miljöpsykologi. Bra på betydelsen av närmiljön för vårt välmående och frågor som berör hälsa och natur, t.ex. solljus, depression, regn, sommarstuga, stress, familj, tel: 018-471 6532, 070-680 27 62, e-post: Terry.Hartig@ibf.uu.se,

Sex, kärlek
Professor emeritus Per Olov Lundberg, institutionen för neurovetenskap (bl a vilka delar av hjärnan som aktiveras vid sexuell lust, romantisk kärlek etc. Huvudförfattare till läroboken ”Sexologi”), tel: 018-611 50 26, 018-309 397 (hem), e-post: PO.Lundberg@neurologi.uu.se

Tanja Tydén, professor i vårdvetenskap, barnmorska (preventivmedel, ungdomars och studenters sexvanor, vaccination mot livmoderhalscancer), tel. 018-471 66 46, 070-877 77 68, e-post tanja.tyden@pubcare.uu.se
 
Sjöar, gödning, försurning, plankton
Professor Kurt Pettersson, Erkenlaboratoriet, tel. 0176-22 90 00 eller 0176-22 90 70, e-post kurt.pettersson@ebc.uu.se

Anna-Kristina Brunberg, forskare i limnologi, tel: 018-471 27 27 eller 070-167 92 38, e-post: Anna.Brunberg@ebc.uu.se

Solsting, hjärnan och värmestress
Jan Westman, professor emeritus i anatomi, tel. 018-471 43 78, e-post jan.westman@mcb.uu.se

Sömn
Docent Jan-Erik Broman, institutionen för neurovetenskap, psykiatri, tel: 018-611 52 14 eller 070-595 85 57, e-post: jan-erik.broman@neuro.uu.se

Trafiksäkerhet
Lars Åberg, professor emeritus i psykologi (särsk. trafikpsykologi), tel: 018-366 878 (hem), 070-688 85 70, e-post: Lars.Aberg@psyk.uu.se

USA
Erik Åsard, professor i Nordamerikastudier. Amerikansk inrikes- och
utrikespolitik, tel: 018-471 2208, 070-4250552, e-post: Erik.Asard@engelska.uu.se

Vindkraft
Marcus Berg, universitetslektor vid institutionen för teknikvetenskaper (vindkraft), tel: 018-471 58 15, 073-706 09 03, e-post: Marcus.Berg@Angstrom.uu.se

Hans Bergström, forskare i meteorologi, (vindförhållande) tel: 018-471 71 81, 070-6201724. e-post Hans.Bergstrom@met.uu.se

För ljudutbredning, se Conny Larsson, under Väder

Vågkraft, vattenkraft
Emilia Lalander, institutionen för teknikvetenskaper (marin strömkraft), tel: 018-471 58 12, 073-573 64 07, e-post: Emilia.Lalander@angstrom.uu.se

Väder
Anna Owenius Rutgersson, professor i meteorologi, tel: 018-471 2523, 070-1679044, e-post: Anna.Rutgersson@met.uu.se

Conny Larsson, universitetslektor i meteorologi, tel: 018-471 71 86, 070-537 01 42, e-post: Conny.Larsson@met.uu.se

För åska, se Vernon Cooray under kategorin Åska/blixtnedslag

För hur vädret påverkar vårt välmående, se Terry Hartig under Semester/stress/återhämtning

Växter
Magnus Lidén, 1:e trädgårdsintendent vid Uppsala linneanska trädgårdar, tel: 018-471 28 32, 070-425 03 73, e-post: Magnus.Liden@botan.uu.se

Åska, blixtnedslag
Vernon Cooray (på engelska), professor i elektricitetslära, särskilt studier av transienter och urladdningar, tel. 018-471 58 09, mobil 070- 425 03 26, e-post vernon.cooray@Angstrom.uu.se .
Se även ”Information om åska och åskskydd” på http://www.hvi.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se