Skip to main content

Ulla och Stig Holmquist-pristagare utsedd

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2015 07:30 CET

Pher G. Andersson, professor vid Stockholms universitet, har utsetts till mottagare av Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi.

Pher G. Andersson är professor i organisk kemi vid Stockholms universitet. Han får priset för sina internationellt uppmärksammade studier av katalytiska föreningar som används för att skapa olika typer av organiska föreningar till nytta för samhället. En katalytisk molekyl behövs för att kunna syntetisera organiska föreningar som annars inte skulle kunna tillverkas på ett enkelt och energimässigt kontrollerat sätt. Några exempel på Anderssons bidrag är cyklopropaneringar, aziridineringar och allyliska alkoholer. Han är framförallt världsledande när det gäller att med katalytiska föreningar kunna föra över väte till molekyler som har svårt att ta mot dem. Andersson har på senare tid också gått in i nya områden där hans katalysexpertis kommer till sin rätt. Nyligen har han utvecklat metoder för nedbrytning av cellulosa och andra biopolymerer till små molekyler samt för syngasproduktion och för förnybara bränslen. I sitt arbete med katalyskemin försöker han förstå de mekanistiska detaljerna den katalytiska processen genom att kombinera experiment med teoretiska beräkningar. Internationellt är Pher G. Andersson en av Sveriges mest kända organiska kemister.

Om priset:
Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi delas årligen ut till en forskare, som huvudsakligen varit verksam i Sverige och gjort banbrytande forskningsinsatser inom detta område. Prissumman är cirka en miljon kronor. Förslag till pristagare har beretts av teknisk-naturvetenskapliga fakultetens prodekan för forskning i samråd med farmaceutiska fakultetens dekanus samt medicinska fakultetens dekanus. De förslag som inkommit har dessutom sakkunniggranskats av externa granskare. Beslut fattas av rektor.

För mer information, kontakta handläggare Ella Stensson, tel: 018-471 17 09, 070-425 06 78, ella.stensson@uadm.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se