Skip to main content

Unik djurmodell ger kunskap om autoimmuna sjukdomar

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 08:50 CET

Signe Hässler har under sitt avhandlingsarbete studerat en djurmodell som kan öka förståelsen för hur autoimmuna sjukdomar uppstår. Den 1 december försvarar hon sin avhandling vid Uppsala universitet.


Relativt vanliga sjukdomar, såsom ungdomsdiabetes, multipel skleros, reumatoid artrit och struma, orsakas av att immunsystemet angriper kroppens egna vävnader. Normalt ska immunsystemet kunna skilja mellan kroppsegna och främmande ämnen, producerade av bakterier, virus eller parasiter, men om inlärningsprocessen går fel kan en autoimmun sjukdom uppstå.

Man vet att autoimmuna sjukdomar har ett genetiskt ursprung, då de förekommer i högre frekvens inom vissa familjer. Men eftersom sannolikheten för att båda i ett tvillingpar utvecklar sjukdom är endast 30 procent, har även miljön stor påverkan. Detta har varit ett hinder för att förstå mekanismerna bakom autoimmunitet. Ett viktigt undantag är autoimmunt polyendokrint syndrom typ I (APS I), en sällsynt sjukdom som orsakas av mutationer i en enda gen. Denna sjukdom utgör därmed en unik modell av autoimmunitet, men är så sällsynt att den är svår att studera på patienter. Därför har Signe Hässler istället studerat en genetiskt modifierad mus som bär på samma mutation som APS I-patienterna och kunnat identifiera molekylära förändringar i både immunsystem och olika organ.

- Vi har upptäckt att en viss typ av celler i immunsystemet, så kallade
antigenpresenterande celler, är förändrade och hyperaktiva i dessa möss, säger hon.

Till dessa hör dendritceller och makrofager, celler som kommunicerar med immunsystemets T-lymfocyter. Eftersom T-lymfocyter specifikt känner igen vissa proteiner på exempelvis binjurar och bisköldkörtlar, kan den aktuella mutationen leda till att de aktiveras felaktigt till att förstöra körtlarna. Vidare fann Signe Hässler att vissa makrofager i mjälten hos de genförändrade mössen stimulerade en typ av B-lymfocyter på ett överdrivet sätt så att de omvandlades till en tumör.

- Förhoppningen är att denna djurmodell ska leda till kunskap om
viktiga mekanismer bakom autoimmunitet och på sikt till nya läkemedel mot autoimmuna sjukdomar, säger hon.

För mer information, kontakta Signe Hässler, tel: 018-611 93 72, 073-621 88 59 e-post: Signe.Hassler@medsci.uu.se

Läs avhandling på: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-7218


Länk till pressmeddelande med eventuella bilder: http://info.uu.se/press.nsf/pm/unik.djurmodell.idDD7.html


Pressinformatör
Anneli Waara

E-post Anneli.Waara@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 1974
Mobil: 0704-250718
Fax: 018- 471 1520
Adress: Box 256, 751 05 Uppsala