Skip to main content

Universitetet säger ett tydligt ja till självständighet

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 17:15 CEST

Efter internremiss och diskussioner på olika nivåer uttryckte konsistoriet idag sin tydligt positiva inställning till en ökad autonomi för lärosätena. Större självständighet ger bättre förutsättningar för utveckling och underlättar samverkan med omvärlden.

- Nuvarande myndighetsform där universiteten likställs med alla andra statliga myndigheter passar oss egentligen väldigt illa, säger Ann Fust.

Universiteten behöver idag samverka mer internationellt och nationellt: Kunna sluta avtal med organisationer och företag, utfärda gemensamma examina med andra lärosäten, ta emot donationer och rekrytera internationellt till nyckelpositioner. Det medger inte dagens organisationsform.

- Det behövs också en tydlig kursändring för att forskningen och utbildningen ska komma samhället till nytta på bästa möjliga sätt och för att vi ska kunna konkurrera på en global nivå, säger Anders Hallberg.

Uppsala universitet har i flera sammanhang under de senaste tio åren gett utryck för att en annan statlig verksamhetsform borde gälla för universitet och högskolor. Universitet delar uppfattningen att självständigheten ska förenas med genomskinlighet, med bibehållen offentlighetsprincip, och redovisningsansvar där kvalitetssäkringen primärt blir lärosätenas ansvar.

Universitetet påpekar att statsmakterna i sina avtal med lärosätena ska vara återhållsamma med detaljreglering och att dagens mycket tidskrävande återrapportering förenklas till en mer rimlig nivå. Att anställningsproceduren föreslås förenklas välkomnas, liksom förslaget att utländska medborgare ska kunna ingå i lärosätenas styrelser och utses till rektor.

Vid dagens möte beslutade konsistoriet dessutom att inrätta två nya professurer, en i medie- och kommunikationsvetenskap och en i människa-datorinteraktion, för att förstärka dessa forskningsområden.

Läs hela remissvaret på universitetets webbplats.

För mer information, kontakta: universitetsdirektör Ann Fust, tel: 018-471 33 12, ann.fust@uadm.uu.se