Skip to main content

Uppdaterad pressinbjudan: Världen samlas till unikt möte om antibiotikaresistens

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 14:20 CEST

Ett av de allra största hoten mot den globala folkhälsan är det växande problemet med antibiotikaresistens som gör att vanliga infektioner inte längre kan behandlas. Den 6-8 september samlas forskare, politiker, hälsoorganisationer och läkemedelsindustri till ett globalt strategimöte i Uppsala.

Problemet med antibiotikaresistens kräver gemensamma lösningar, både för att minska den onödiga användningen av antibiotika och för att för att se till att nya läkemedel utvecklas. Vi måste också säkerställa att människor i låginkomstländer får tillgång till effektiva läkemedel.

Under Sveriges EU-ordförandeskap 2009 arrangerades en konferens i Stockholm, för att sätta igång ett arbete med innovativa lösningar på läkemedelsfrågan. Konferensen i september 2010 är en uppföljning, men den här gången vidgas såväl perspektivet som deltagandet till att omfatta hela världen.

Konferensen inleds i närvaro av H.K.H Kronprinsessan Victoria. Journalister hälsas välkomna till hela öppnings-sessionen (för mer information, se bifogat program). Frågor kan ställas vid pressträffar som arrangeras i anslutning till konferensen (se mer information längre ner).

– Det här mötet är viktigt och stort, det är första gången olika globala aktörer samlas på detta sätt, säger Otto Cars, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet och ordförande i nätverket ReAct.

– Det räcker nämligen inte med bra forskning eller god vilja, menar Otto Cars. Det behövs prioriteringar av resurser, nya riktlinjer, ny diagnostik och nya incitament för att det ska var ekonomiskt möjligt att satsa på läkemedelsutveckling. Det behövs globalt samarbete och konkreta förslag.

– Det är en utmaning att få företagen att satsa stort på läkemedel billiga nog för att även fattiga ska ha råd med dem, och som dessutom ska säljas så lite som möjligt för att minimera risken för resistensutveckling. Det gäller att hitta nya innovativa modeller för att lyckas, säger Otto Cars.

På konferensen deltar representanter för alla viktiga aktörer inom området; internationella folkhälsoorganisationer, myndighets- och regeringsrepresentanter, internationell forskarexpertis samt företag inom läkemedelsutveckling och diagnostik.

Bland deltagarna finns också representanter från hälsoministerier från flera länder som till exempel Professor Samir Brahmachari som också är Director General of the Council of Scientific and Industrial Research i New Delhi. Vidare deltar Guénaël Rodier från WHO, professor Anthony So, Duke University i USA, Richard Bergström, VD för Läkemedelsindustriföreningen i Sverige, Donna Kusemererwa, chef för ett internationellt nätverk för läkemedeldistribution baserat i Kenya, Dr John Clemens, chef för det internationella vaccininstitutet IVI i Korea och Fernanda Moreira Coura från det Brasilianska smittskyddsintitutet. Deltar gör också medlemmar ur den transatlantiska arbetsgruppen i antibiotikaresistensfrågan, som bildades som ett resultat av konferensen under det svenska EU-ordförandeskapet, samt representanter från EU-kommissionen med ansvar för antibiotikafrågor.  

Fyra arbetsgrupper ska under konferensens andra dag arbeta med idéer på konkreta förslag för att förbättra antibiotikaresistensläget. Hur kan en fungerande modeller se ut? Förhoppningen är att dessa ska kunna bli frön som kan växa vidare i det fortsatta arbetet för en långsiktig lösning.

Pressträffar arrangeras första och sista dagen där frågor kan ställas. Pressträffarna, som hålls på engelska, kommer också att kunna följas direkt på universitetets webb med möjlighet att ställa frågor via Skype. Registrering för press från kl 10, 6 september.


Dag 1: Kl 10.30 i sal X Universitetshuset och online på http://media.medfarm.uu.se/live1/.
Dag 3: direkt efter slutföreläsningen, cirka kl 14:00 i sal X, Universitetshuset och online på http://media.medfarm.uu.se/live1/

OBS Den som inte redan har Skypekonto kan skaffa ett här.

Journalister hälsas också välkomna till öppningssessionen, kl. 12:45-14:30 måndagen 6/9. Även denna kommer att kunna följas direkt på universitetets webb. http://media.medfarm.uu.se/live1/
Lokal: Aulan, Universitetshuset, S:t Olofsgatan.

För pressanmälan och praktiska pressfrågor kontakta:
Anneli Waara, presschef, Uppsala universitet, mobil: +46 704 25 07 18, eller gärna via anneli.waara@uadm.uu.se eller Peter Lundström, informationsansvarig ReAct: 018-471 66 14, +46 709 37 15 35 peter.lundstrom@medsci.uu.se

För mer information kontakta:
Andreas Heddini, chef ReAct, mobil: +46 701 67 93 72
Anna E. Hedin, projektledare, mobil: +46 701 67 93 71
Otto Cars, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet och ordförande i ReAct, mobil: +46 708 92 02 03

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se