Skip to main content

Uppsala universitet satsar på Europarätt

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 08:15 CET

Europarätten växer och får allt större betydelse för svensk rättstillämpning. Det lärosäte som inte vill hamna i bakvattnet satsar. Så resonerar den juridiska fakulteten vid Uppsala universitet som anställer en ny professor, nya forskare och bygger upp en helt ny forskningsmiljö omkring just Europarätt.

Efter att tidigare ha suttit utspridda har juristerna med Europarättslig inriktning vid Uppsala universitet blivit sambos. Vid Gamla Torget i centrala Uppsala har några redan flyttat in och fler är på väg. Snart får juristerna även ta över våningen under. Att sitta tillsammans med kollegor med samma inriktning har flera fördelar och bidrar till en kreativ miljö, menar fakultetens prefekt Olle Lundin.

Han ser Europarätten som en nisch där Uppsala universitet kan bli riktigt framgångsrikt. Den juridiska fakulteten har gjort flera satsningar i den riktningen med Europarättsligt inriktade konferenser och seminarier.

- Som ett första steg vill vi bli bäst i Norden på Europarätt. Dit är vi på väg, säger Olle Lundin.

Vid en omfattande utvärdering av all forskning på universitetet identifierades Europarätten som en av de forskningsinriktningar som är strategiskt viktiga för framtiden. Detta har inneburit att juridiska fakulteten fått del av rektors strategiska medel motsvarande två postdoktorstjänster. Fakulteten har dessutom beslutat att med egna medel anställa ytterligare en postdoktor och att rekrytera universitetets första professor i Europarätt. Carl Fredrik Bergström är just nu verksam vid Svenska institutet för europapolitiska studier och tillträder sin professorstjänst i mars nästa år.

Ämnet Europarätt inkluderar rättsliga frågor som faller inom EU-rättens tillämpningsområde. Problem som har anknytning till Europakonventionen för mänskliga rättigheter ligger också inom ämnesområdet. Forskarna med inriktning mot Europarätt studerar exempelvis frågor om EU:s institutionella struktur, om EU:s folkrättsliga status och förhållanden till andra stater och medlemsstater. Europarättsforskningen vid Uppsala universitet fokuserar främst på EU-rättens samspel med den svenska rätten.

För mer information kontakta: Torbjörn Andersson, dekan, tel: 018-471 26 03, e-post: Torbjorn.Andersson@jur.uu.se
Olle Lundin, prefekt, tel: 018-471 79 96, 073-151 89 96, e-post: Olle.Lundin@jur.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten.