Skip to main content

Vår välfärd diskuteras under AIMday

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2015 07:37 CET

Sverige har länge ansetts vara ett föregångsland när det gäller välfärd, och för sitt sätt att organisera välfärdsverksamheter så som skola, vård och omsorg. Men tiderna förändras och nya utmaningar uppstår. Hur vi rustar oss för att hantera dessa utmaningar och skapar en hållbar välfärd, idag och för framtida generationer, är viktiga utgångspunkter för de frågor som diskuteras när Uppsala universitet nu arrangerar AIMday Välfärd.

Många kommuner kämpar med sin ekonomi och en stor utmaning är välfärdens finansiering på kort och lång sikt. Ett sätt att minska de långsiktiga kostnaderna och förhindra att kostnader vältras över på kommande generationer kan vara så kallade sociala investeringar. Det handlar om att avsätta specifika resurser för att utveckla kommunens verksamhet och samtidigt hjälpa människor. Och just sociala investeringar är något som intresserar Uppsala kommun. Kommunen har därför ställt en fråga om detta till tisdagens AIMday Välfärd och Erik Jannesson, forskare vid Linköpings universitet, ser fram emot att medverka i diskussionen. Utifrån en studie av Norrköping kommuns satsningar på sociala investeringar har han, tillsammans med kollegan Robert Jonsson, skrivit boken ”Organisering och styrning av sociala investeringar”.

– Det här är ett sätt för kommuner att ta tag i sina problem nu. Investeringar som de kanske inte alltid anser sig ha råd med, men som visar sig lönsamma på sikt och som skulle bli betydligt dyrare att skjuta på framtiden. Norrköpings kommun var först i Sverige med att satsa på sociala investeringar och nu följer många kommuner efter, berättar Erik Jannesson.

Andra frågor som kommer belysas under dagen handlar om urbanisering och dess konsekvenser för såväl stad som landsbygd ur ett välfärdsperspektiv. Sverige är det land i Europa som har den snabbaste urbaniseringstakten. Ungdomar lämnar landsbygden för de större städerna, som växer kraftigt. Medborgardialog, integration och social hållbarhet är andra frågor som tas upp. Även mätetal och andra styrformer intresserar och ligger till grund för många frågor som kommer att diskuteras under dagen.

– Det kommer att bli en spännande dag och det är en stor bredd på frågorna. Det är ett angeläget ämne som dessutom berörs inom många forskningsdiscipliner, och det finns ett stort intresse från både forskare och representanter från offentlig sektor att mötas kring temat, säger Cecilia Gullberg, ansvarig för AIMday Välfärd på UU Innovation.

Journalister hälsas välkomna. Föranmälan krävs, men kan göras med kort varsel.

Tid och plats
Tisdag 17 mars 2015, kl. 9.00 - 15.30
Blåsenhus, von Kraemers Allé 1E, Uppsala

För fullständigt program och mer information: www.aimday.se/valfard-2015/schema/

För mer information och föranmälan, vänligen kontakta:
Cecilia Gullberg, samverkansledare vid UU Innovation
Mobil: 018-471 70 49
cecilia.gullberg@uuinnovation.uu.se

OM AIMday
AIMday är ett strategiskt verktyg för att främja samverkan mellan akademiska forskare och privata, offentliga och ideella organisationer. Frågor från externa organisationer matchas med forskare, och varje fråga diskuteras i workshopformat under en dag – en timme per fråga. Workshops på AIMday är utformade för att vara korta, skarpa, men effektiva och har som mål att utforska flera möjliga vägar till potentiella lösningar av en fråga. AIMday utvecklades av UU Innovation, Uppsala universitet år 2008 och har arrangerats inom många olika tematiska områden som exempelvis cancer, diabetes, åldrande och material. Konceptet används också av andra svenska lärosäten och har även exporterats till Storbritannien genom University of Edinburgh.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se