Skip to main content

Pressmeddelanden

Ett steg närmare fungerande designade enzymer

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2015 11:00 CEST

Forskare världen över försöker att designa enzymer som fungerar lika effektivt som naturens egna, men ännu har ingen lyckats. I en ny studie, som publiceras i Nature Communications idag, presenterar Uppsalaforskare nya rön som ger en djupare förståelse av hur naturliga enzymer fungerar.

Lysmaskprotein signalerar om effektivt biomaterial

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2012 07:00 CEST

Polymera material har stor användning som biomaterial och används i bl a implantat och material för transport och frisättning av läkemedel. Jonas Mindemark vid Uppsala universitet har i sin avhandling bland annat visat att det är möjligt att få polymeren PTMC att binda till arvsmassa i form av DNA och föra in detta i levande celler. Försökens utfall mättes med hjälp av protein från lysmaskar.

Ny studie visar på utmaningarna för Kinas bioteknikindustri

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2012 11:15 CEST

I en avhandling från Uppsala universitet har Åse Linné undersökt hur ett land som Kina trots både bristande industriell bas och forskningsstruktur skapar biotekniska läkemedel. Resultaten visar bland annat på betydelsen av landets militära forskning och utmaningarna med ett underutvecklat sjukvårdssystem med stark tilltro till traditionell kinesisk medicin.

SciLifeLab får nya lokaler på BMC i Uppsala

SciLifeLab får nya lokaler på BMC i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2012 09:57 CET

Uppsala universitet och Akademiska Hus investerar tillsammans 177 miljoner kronor för att bygga ut Biomedicinskt Centrum (BMC) i Uppsala. Målet är att ge SciLifeLab Uppsalas forskare inom medicin och molekylär biovetenskap en mötesplats av internationella mått. I det nya femvåningshuset Navet skapas en kreativ miljö där forskarna som tidigare har suttit på olika adresser kan samlas.

Uppsalastudenter tävlar med biologisk klocka i Boston

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2010 13:25 CEST

Mjölk som byter färg när den blir för gammal eller en pappersremsa som lyser rött när den får förorenat vatten på sig, det är två tänkbara användningsområden för Uppsala universitets bidrag till årets iGEM- tävling vid ansedda MIT, Boston, USA 5-8 november.

Gränsöverskridande forskning om nervsystemet i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2010 08:55 CEST

Demens eller kronisk smärta är sjukdomstillstånd som ökar i samhället vilket ökar behovet av bättre diagnostik och behandling. Inom ramen för Uppsala Berzelii centrum som funnits sedan 2007 har både den kliniska och grundläggande forskningen på området tagit ett rejält språng framåt. Den 8 juni arrangeras ett öppet seminarium om forskningsläge och framtid.

Dansk-svensk akademi för industrinära läkemedelsforskning etableras

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2009 10:00 CEST

Nu har en unik plattform för svensk-danskt samarbete kring doktorandutbildning inom läkemedelsområdet etablerats. Med industrinära utbildning, praktik och forskning för doktorander och lärare är syftet att kraftsamla för att ge en skjuts åt utvecklingen. Bakom satsningen står fyra tunga lärosäten i Sverige och Danmark.