Skip to main content

Höj skörden med 5-10 procent

Pressmeddelande   •   Dec 27, 2013 06:00 CET

Efter omfattande utprovning på flera marknader lanseras Spirit 600C StripDrill.
Maskinen lanseras  i arbetsbredden 6 meter och är utrustad med Load Sensing hydraulik. Erfarenheter av högre stabila skördenivåer trots torra eller extremt våta år ligger bakom det stora intresset för strip-tillage.

Den tyska lantbrukaren Nis Lassen är en förspråkare av konceptet strip-tillage
och har under många år arbetat med utveckling av konceptet.

- Min erfarenhet är att skördarna stabiliseras på en högre nivå.  Långsiktigt är det realistiskt med en ökning på fem till tio procent. För mig är den största fördelen med den nya tekniken den ökade skördestabiliteten. Särskilt under svåra förhållanden när det är för torrt eller för vått. Trots
extremväder är det möjligt att etablera goda bestånd med optimala rotsystem, säger Nis Lassen.

- Dessutom öppnar konceptet möjligheterna att på ett optimalt sätt möta de vitt skilda behoven som raps och spannmål har när det gäller rotutveckling, säger Nis Lassen.

StripDrill är ett förredskap

StripDrill är ett förredskap till Väderstads såmaskin Spirit 400 – 600C och finns tillgängligt för 6 meters arbetsbredd från 1 juni 2014.


StripDrill pinnar med hårdmetallbeläggning

- Första prototypen Spirit StripDrill testades 2011och har sedan dess vidareutvecklas. Flera av förbättringarna är baserade på erfarenheter från Nis Lassen på Gut Granskevitz på Rügen i Tyskland. Till framstegen räknas StripDrill pinnar med hårdmetallbeläggning och förbättrad hydraulik, säger Crister Stark.

-StripDrill pinnarna är endast 25 mm breda för att öppna ett så smalt spår som möjligt och minimera energiåtgången. De smala pinnarna som är klädda med hårdmetall bidrar till maskinens höga kapacitet, då den mycket väl kan så i 15 kilometer per timma, säger Crister Stark

- Vi fäster stor vikt vid att bevisa att Väderstads form av StripDrill kan medverka till att säkerställa höga skördar framöver. Att underlätta för plantan att snabbt efter sådd utveckla ett djupt rotsystem är kritiskt.  Ett väl utvecklat rotsystem ger plantan bättre förutsättningar att utvecklas genom att den lättare kan ta upp vatten och näring under torra förhållanden. Vid blöta år är chansen större att överskottsvattnet rinner bort från fältet genom en snabbare infiltration, säger Crister Stark.

Väderstads lantbruksmaskiner och metoder har ofta varit epokgörande och ligger i fronten vad gäller kvalitet, design, effektivitet och nytänkande. Koncernen Väderstad Group ägs av familjen Stark och har idag cirka 1350 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Väderstad, Sverige. Bolaget är expansivt och består av 16 bolag och år 2013 räknar företag med att omsätta 2,7 mkr.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera