Skip to main content

Växjöbostäder verkar för en sund hyresmarknad – motverkar otillåten andrahandsuthyrning

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2018 10:14 CEST

Växjöbostäder har under 1,5 år lagt stort fokus på att motverka och avbryta otillåten andrahandsuthyrning och återfört över 80 lägenheter till bostadskön. Samtidigt har man skärpt kontrollen bland studentbostäderna. Bostadsbolaget menar att målsättningen är att upprätthålla bostadskön och att skapa trygghet för hyresgästerna.

Långa bostadsköer är vardagsmat för den som letar bostad i Växjö. För Växjöbostäder var den genomsnittliga kötiden under 2017 för familjebostäder 9,22 år och 1,74 år för studentbostäder.

- Upprätthållandet av den kommunala bostadskön är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda bostäder på lika villkor för alla. Vi är därmed nöjda över att arbetet med att stoppa otillåten andrahandsuthyrning har gett ett gott resultat, berättar Maria Säterdal, VD Växjöbostäder.

Växjöbostäder har sedan oktober 2016 återfört 83 bostäder till bostadskön genom att aktivt arbetat med att motverka och avbryta otillåten andrahandsuthyrning. Bland annat matchar man folkbokföringen mot vem som står på kontraktet. Bostadsbolaget får också mycket tips från hyresgäster och de medarbetare som rör sig mycket i områdena. Maria Säterdal, VD Växjöbostäder, fortsätter:

- För att säkerställa tryggheten för våra hyresgäster är det en självklarhet att vi som hyresvärd måste veta vem som bor i våra lägenheter. Vi vill också bidra till att motverka en osund andrahandsmarknad som lätt uppstår i tillväxtregioner med bostadsbrist.

Växjöbostäder rapporterade även i februari om årets ”bokoll” där man kontrollerar att det är just studenter som bor i Växjöbostäders studentbostäder. Hittills i vår har drygt 50 studenter sagt upp sina kontrakt självmant eller på uppmaning, då de inte nått kraven på minst 15 hp förra terminen. Maria Säterdal avslutar:

- Vi ska verka för en sund och rättvis hyresmarknad där den som har flest köpoäng, och ockå uppfyller övriga krav, är den som får lägenheten, oavsett om det är familjebostäder eller studentlägenheter.

För mer information:
Jennie Isberg, Kommunikationschef Växjöbostäder, 070-892 92 89
Maria Säterdal, VD Växjöbostäder, 070-825 05 94

Växjöbostäder har ett stort utbud av välskötta lägenheter i både stadsnära och naturnära boendemiljöer. Vi tar ett aktivt miljö- och samhällsansvar och är en viktig del av en hållbar utveckling i Växjö. Vi erbjuder ett varierat boende, för olika behov, i livets olika faser. Genom vår kunniga och engagerade personal skapar vi vardagstrygghet för våra hyresgäster.

År 2017 färdigställde vi 131 lägenheter och under våren 2018 pågår produktion av 332 bostäder. 

Vi är ett kommunägt bostadsbolag i Växjö. Totalt har vi ca 8 900 lägenheter, varav 1 900 studentlägenheter och 42 000 kvm lokaler. Hos oss arbetar ca 100 medarbetare inom olika yrkesområden.

Vårt boende skapar möjligheter ­– för både människor och Växjö.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera