Skip to main content

Växjöbostäders hyresgäster blir allt nöjdare!

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2017 14:00 CEST

Växjöbostäders hyresgäster blir allt nöjdare!

Idag presenteras resultatet av Växjöbostäders hyresgästundersökning som genomfördes under våren 2017 av AktivBo AB. Resultatet är mycket positivt. Hyresgästerna upplever att de får bättre service. Det sammanlagda betyget för service steg med 1,6 procentenheter från föregående års mätning.

– Det är en imponerande ökning av servicenivån från första till andra mätningen av ett bolag i Växjöbostäders storlek, säger Martin Gustafsson, tf. konsultchef, AktivBo AB.

Den största ökningen på en enskild fråga i undersökningen är frågan om vad hyresgästerna tycker om städutrustningen i tvättstugan. 82 procent tycker att städutrustningen är bra i tvättstugan. Detta är en ökning på hela 23 procentenheter, sedan förra hyresgästundersökningen.

– Det är roligt att se att våra hyresgäster har uppmärksammat de nya städtavlorna med städutrustning. Vi har satt upp tavlorna i samtliga tvättstugor, som en åtgärd efter synpunkter i förra årets hyresgästenkät, säger Karolina Strid, ansvarig för hyresgästundersökningen på Växjöbostäder.

93 procent av hyresgästerna är nöjda med det bemötande de får av Växjöbostäder. Detta är en ökning på ca 2 procentenheter.

– Under 2016 har vi utbildat alla anställda i service och bemötande och det är glädjande att våra hyresgäster märker detta, säger Karolina Strid.

I undersökningen framgår också att hyresgästerna tycker det har blivit lättare att känna igen anlitade entreprenörer. Här kan vi se en ökning på 6 procentenheter, från 65 till 71 procent.

– Vi har arbetat med flera åtgärder, exempelvis syns det nu tydligt på entreprenörernas namnbrickor och fordon att de arbetar på uppdrag av Växjöbostäder, säger Karolina Strid.

– Kul att se en så stor ökning. Växjöbostäder är ett föredöme på det sätt de arbetar med förbättringar baserat på sina hyresgästers synpunkter. De har skapat ett arbetssätt som ger resultat. En avgörande faktor är också att all personal är engagerad i hela arbetet, från enkätutdelning till genomförande av åtgärder, säger Martin Gustafsson, tf. konsultchef, AktivBo AB.

– Jag är mycket stolt över vårt resultat. Det är ett bevis på att vi har fokus på våra hyresgäster och att vi är lyhörda för vad de tycker. Resultatet är också ett bevis på att vi har fantastiska hyresgäster som uppskattar vad vi gör för dem i deras vardag. Nu har vi kommit ett steg närmare vår vision, att vi ska bli Sveriges bästa hyresvärd, säger VD Maria Säterdal.


Kort om hyresgästundersökningen
Växjöbostäders hyresgästundersökning genomförs i samarbete med AktivBo AB. Varje år ges hälften av Växjöbostäders hyresgäster möjligheten att svara på en enkät om vad de tycker om sitt boende. I år valde drygt 59 procent (2157 hyresgäster) att svara på enkäten.


För mer information
Maria Säterdal, VD, tel: 0708 - 25 05 94
Anders Bengtsson (C), styrelseordförande, tel: 070 - 606 56 19
Karolina Strid, ansvarig för hyresgästundersökningen på Växjöbostäder, tel: 0709 - 45 85 68
Maria Tiréus, kommunikationsansvarig, tel: 0470 - 59 90 65, 0721 - 70 88 60

Växjöbostäder har ett stort utbud av välskötta lägenheter i både stadsnära och naturnära boendemiljöer. Vi tar ett aktivt miljö- och samhällsansvar och är en viktig del av en hållbar utveckling i Växjö. Vi erbjuder ett varierat boende, för olika behov, i livets olika faser. Genom vår kunniga och engagerade personal skapar vi vardagstrygghet för våra hyresgäster.

År 2016 färdigställde vi 211 lägenheter och under våren 2017 pågår produktion av 430 bostäder. Under 2016 utförde vi underhåll för ca 83 miljoner kronor i ett 100-tal olika projekt.

Vi är ett kommunägt bostadsbolag i Växjö. Totalt har vi ca 8 900 lägenheter, varav 1 900 studentlägenheter och 42 000 kvm lokaler. Hos oss arbetar ca 100 medarbetare inom olika yrkesområden.

Vårt boende skapar möjligheter ­– för både människor och Växjö.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera