Skip to main content

Pappersindustrin försöker stoppa klimatsmarta miljölösningar

Nyhet   •   Apr 26, 2012 13:41 CEST

I vår region har vi byggt upp en egen insamling och återvinning av gamla tidningar. Vi gör det eftersom vi anser att de nationella lösningar som Pressretur satsat på är obekväma och omoderna samtidigt som pappersindustrin, som är ägare till Pressretur, tjänat för mycket pengar på hushållens tidningssortering. Intäkterna vi får, när tidningarna säljs till andra än Pressretur, skapar goda möjligheter att bygga upp enkla, bekväma och klimatsmarta lokala insamlingslösningar tillsammans med fastighetsägarna. Nu försöker Pressretur på olika sätt stoppa våra möjligheter att utveckla den verksamheten.

 

Idag har vi fastighetsnära insamling (FNI) från ca 35 000 hushåll i regionen. Hushållen lämnar tidningarna där de bor och behöver inte gå, cykla eller åka bil till någon av Pressreturs återvinningsstationer. Samma utveckling ser vi i andra delar av Sverige och med samma motstånd från Pressretur. Om vi och våra kollegor får ta hela ansvaret för tidningsinsamlingen skulle vi tillsammans med fastighetsägarna kunna bygga ut liknande lösningar för fler hushåll i regionen.

 

Lägger vi ihop Pressreturs insamlingsmängder med våra, blir resultatet att hushållen i vår region sorterat ut 650 ton mer tidningar under 2011 jämfört med situationen då vi lämnade tidningarna till Pressretur. Det är en ökning med över 5 procent samtidigt som Pressretur meddelar att mängden tidningar som produceras minskat med 4 procent. Vi tycker detta resultat är mycket positivt eftersom det visar att vårt system skapar större miljö- och klimatnytta jämfört med Pressreturs Återvinningsstationer. Dessutom sker stora delar av vår tidningsinsamling med hjälp av fordon som går på lokalt producerad biogas och inte med dieselbilar som Pressretur använder sig av, vilket ger ytterligare miljövinster.

 

Skälet till Pressreturs agerande tror vi är att det pågår en statlig utredning om vem som i framtiden ska ansvara för att medborgarna och företagen i Sverige får enkla och klimatsmarta källsorteringslösningar så att mer avfall kan återvinnas. Av den anledningen är det många aktörer som värnar sina egna intressen av exempelvis billig råvara eller möjligheter att tjäna pengar på hushållens och företagens arbete med att sortera sitt avfall.

 

Vår vision är att bygga ett hållbart samhälle genom att värna om medborgarnas och företagens möjligheter att enkelt, bekvämt och kostnadseffektivt återvinna sitt avfall så klimatsmart som möjligt. Vi tycker det är självklart att värdet på återvinningsmaterialen ska komma dem som sorterar sitt avfall till godo. Dessutom är vi tvärt emot Pressretur helt övertygade om att fler hushåll skulle delta i sorteringen om de får del av värdet på returpapperet och om insamlingsmöjligheterna finns nära bostaden.

 

Nu har Länsstyrelsen beslutat att stödja Pressreturs uppfattning att vi måste lämna de tidningar vi samlar in till Pressretur och att det inte är tillåtet att sälja dem direkt till pappersbruk som är beredda att betala mer. Vi har överklagat beslutet eftersom det är en principiellt viktig fråga för oss. Pressretur tjänar för mycket på hushållens sorteringsarbete och det är en fara för möjligheterna till ökad återvinning. Vi tycker att intäkterna från försäljningen av gamla tidningar ska användas för att finansiera fler fastighetsnära insamlingsplatser som gör det enklare för hushållen att göra rätt.

 

Förpackningar och tidningar, som producenterna ska samla in och återvinna, är en följetong av besvikelser med återvinningsstationer som är överfulla eller så glest placerade att många i praktiken lämnas utan möjlighet att återvinna. Helheten kräver att insamlingen av förpackningar och tidningar blir en del av kommunernas uppdrag. Då kan insamlingssystemet utvecklas och återvinningen öka.

 

 

Andreas Porswald ordförande Vafab Miljö AB

Eva Myrin vd Vafab Miljö AB

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera