Skip to main content

Gemensamma avfallssatsningar ersätter 180 000 liter bensin

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2013 11:25 CET

Våren 2011 tog vi och våra 12 ägarkommuner beslut om att göra en satsning på att få in mer matavfall till Svensk Växtkrafts biogasanläggning i Västerås. Anledningen var att vi tillsammans genomförde en stor plockanalys av restavfallet under vintern 2010/2011. I den analysen kunde vi se att det fortfarande fanns en hel del matrester som inte kom in till biogasanläggningen, trots att vår region redan hade bland de bästa insamlingsresultaten i landet.

-  Nu har arbetet kommit halvvägs och vi ser redan att hushållen är med på satsningarna, berättar Per-Erik Persson vd för VafabMiljö. Alla har blivit bättre på att sortera sitt matavfall. Under 2012 fick vi in ca 16 800 ton matavfall jämfört med ca 15 000 ton 2010. Den förbättringen av sorteringen gör att den biogas som produceras kan ersätta ytterligare ca 180 000 liter bensin.

-  Vi tycker det är fantastiskt vad ett bra samarbete kan skapa för resultat, menar Andreas Porswald VafabMiljös styrelseordförande. Tillsammans med hushållens, företagens och kommunernas engagemang har vi kommit mycket långt i miljö- och klimatanpassningen av avfallshanteringen i vår region. Så här långt hade vi inte kommit om inte alla hade samarbetat så bra i vår region och tagit ansvar. Vi har exempelvis en väl utbyggd samverkan mellan regionens kommuner. Det gör att vi kan ha en hög kompetens och servicenivå i regionen som driver på utvecklingen.

Förutom de rekordstora mängderna bioavfall slog vi nytt rekord för förorenade jordar under 2012. Nästan 130 000 ton kunde tas om hand på ett miljösäkert sätt på våra anläggningar. Även skolinformationen slog nytt rekord. Våra skolinformatörer träffade ca 11 400 elever under 2012. Återbruken tog emot lika mycket avfall som året innan, ca 86 000 ton, och antalet besök var också på samma nivå, ca 1,8 miljoner. Under 2012 ökade försäljningen av återvinningsmaterial och bränslen med ca 13 procent, till totalt ca 73 000 ton. Den försäljningen gav en intäkt på ca 46 mkr. Vår nettoomsättning ökade till nästan 370 mkr och årets resultat blev +3,3 mkr.

Foto: Pia Nordlander

Vill ni veta mer om vår verksamhet 2012 kontakta gärna:

Andreas Porswald ordförande, tfn 0765-69 02 41

Per-Erik Persson vd, tfn 021-39 35 99

Mikael Helmin vice vd, tfn 021-39 35 61


VafabMiljö arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering och ägs av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun. Inom denna region bor ca 300.000 människor och här finns över 10.000 företag som ”producerar” avfall.

Uppdraget är att ta hand om detta avfall på ett miljöriktigt sätt. Målet är i första hand att avfallsmängderna ska minskas. Det återstående avfallet ska betraktas som en resurs och återvinnas så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. VafabMiljö arbetar även med att transportera avfall från industrier och företag.


VafabMiljö är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy