Skip to main content

Målbild för den regionala avfallshanteringen till 2020

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 14:42 CET

Återvinningen kan öka med 50 procent - Mängden avfall till sopförbränning kan minska med 50 procent - Hushållens nettokostnader kan bli 50 procent lägre

I år har det regionala samarbetet inom avfallsområdet pågått under 30 år. Framsynta kommunpolitiker från början av 80-talet fram till idag har tagit beslut om ett flertal gemensamma satsningar på miljö-, resurseffektiva och klimatsmarta lösningar. Kommunerna i regionen har i många avfallsfrågor varit föregångare både nationellt och internationellt.

-  Genom de matrester som hushållen i regionen sorterar i sina bruna papperspåsar kan regionens lokaltrafik köra sina bussar och lokala lantbrukare kan producera ny mat klimatsmartare än i andra delar av landet, säger Per-Erik Persson vd för VafabMiljö.

Även om vi kommit långt i regionen fortsätter avfallsmängderna öka med 3-5 procent per år. Om inget görs har Naturvårdsverket räknat ut att avfallsmängderna i Sverige kommer att dubbleras fram till 2030. Den utvecklingen måste brytas. I den nationella avfallsplanen och miljödepartementets avfallsutredning som togs fram under 2012 framgår tydligt att framtidens resurseffektiva samhälle måste bygga upp system som minskar avfallsmängderna.

-  Nu är det dags igen för en större regional satsning, menar Andreas Porswald VafabMiljös styrelseordförande. Vi ser stora möjligheter att bryta utvecklingen till 2020 genom att kraftsamla regionen för att ta tag i utmaningarna inom avfallsområdet.

Styrelsen för VafabMiljö är övertygade om att framtidens resurseffektivare samhälle bygger på en långsiktig avfallshantering med en väl utvecklad regional samverkan där det finns ett tydligt helhetsansvar och en systemsyn som gör att alla delar inom avfallsområdet kan utvecklas. För att tydliggöra framtidens möjligheter har styrelsen tagit fram en målbild för den regionala samverkan inom avfallsområdet.

Om alla kommuner enas om att gemensamt lösa de nya utmaningarna inom avfallsområdet kan mängden hushållsavfall till sopförbränning minska med 50 procent och mängden hushållsavfall till återvinning kan öka med 50 procent fram till 2020 vilket samtidigt innebär att hushållens nettokostnader kan bli 50 procent lägre jämfört med om ingenting görs.

Vill ni veta mer om Målbilden 2020 kontakta gärna:

Andreas Porswald, tfn 0765-69 02 41

Per-Erik Persson vd, tfn 021-39 35 99

Mikael Helmin vice vd, tfn 021-39 35 61


VafabMiljö arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering och ägs av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun. Inom denna region bor ca 300.000 människor och här finns över 10.000 företag som ”producerar” avfall.

Uppdraget är att ta hand om detta avfall på ett miljöriktigt sätt. Målet är i första hand att avfallsmängderna ska minskas. Det återstående avfallet ska betraktas som en resurs och återvinnas så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. VafabMiljö arbetar även med att transportera avfall från industrier och företag.


VafabMiljö är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy