Skip to main content

Tankstation för biogas byggs i Köping

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2011 15:01 CEST

 Växtkraft fortsätter sina satsningar på biogas och bygger en tankstation i Köping.

-          Vi börjar bygga en tankstation som ska stå klar hösten 2012, säger Eva Myrin, VD för Växtkraft. Vi satsar på biogasen för att det är ett bra alternativ för den som vill köra en miljövänlig bil. Det är också viktigt att fler biogastankställen etableras när efterfrågan ökar. Många vill köra miljövänliga gasbilar och tillgängligheten för tankställen är förstås avgörande. Västmanlands lokaltrafik, VL satsar också på att byta ut alla sina bussar mot biogasbussar.

Biogasen framställs av bioavfall som hushållen lämnar i de bruna papperspåsarna och vallgrödor som lantbrukare kring Västerås odlar. Avfallet och grödorna rötas i Växtkraft-anläggningen vid Gryta avfallsstation i Västerås. En del gas kommer även från reningsverket i Västerås. Förutom biogas framställs också biogödsel som lantbrukarna använder som ersättning för konstgödsel

-          Det här bildar ett kretslopp mellan landet och staden, säger Andreas Porsvald, styrelseordförande i Växtkraft. Det känns också bra att det Köpingsborna lämnar i sina bioavfallspåsar kommer dem tillgodo i form av biogas.

-          En tankstation för biogas är efterlängtad av många Köpingsbor och det känns väldigt bra att den nu är på gång, säger Elizabeth Salomonsson, kommunalråd i Köping.

Den publika tankstationen byggs vid VLs depå. Inom samma område byggs också en tankstation för VLs ca 25 bussar. Bygget ska starta i mars 2012 och vara klar i augusti 2012. Kostnaden blir 12-13 miljoner kr.

Växtraft är ett dotterbolag till VafabMiljö.

 

 

Mer information

Frågor besvaras av:

Eva Myrin, VD Växtkraft, tel 021-39 35 99

Andreas Porswald, styrelseordförande Växtkraft, tel 021-39 17 23

Elizabeth Salomonsson, kommunalråd i Köping tel 0221-251 42

Peter Liss, VD Västerås Lokaltrafik tel 021-470 18 70

VafabMiljö arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering och ägs av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun. Inom denna region bor ca 300.000 människor och här finns över 10.000 företag som ”producerar” avfall.

Uppdraget är att ta hand om detta avfall på ett miljöriktigt sätt. Målet är i första hand att avfallsmängderna ska minskas. Det återstående avfallet ska betraktas som en resurs och återvinnas så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. VafabMiljö arbetar även med att transportera avfall från industrier och företag.


VafabMiljö är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera