Skip to main content

VafabMiljö tar över sophämtning i Västerås

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2018 09:03 CET

VafabMiljö tar över hämtning av hushållsavfall i de östra delarna av Västerås. Foto: Per Groth

Den 1 februari tar VafabMiljö över insamlingen av hushållsavfall, restavfall och matavfall, i östra delarna av Västerås som tidigare körts av vår entreprenör RagnSells.

VafabMiljö har tagit fram en insamlingsstrategi där vi delat upp regionen i tre områden; Mitt, Väster och Öster. Område Mitt är Västerås. Sedan tidigare kör vi i västra Västerås och nu när avtalet med RagnSells går ut tar VafabMiljö över uppdraget i egen regi och kommer även att köra i östra Västerås.

- Strategin är att dela upp regionen i större sammanhängande geografiska områden för att optimera transporterna och samtidigt minska kostnaderna och miljöpåverkan, säger Tomas Larsson, tillförordnad avdelningschef för Transport på VafabMiljö. Att vi kör Västerås i egen regi är naturligt då vi är nära vår stora avfallsstation på Gryta. Här finns också vårt huvudkontor med till exempel arbetsledning och administration.

Allmiljö vann upphandlingen för område Väster och börjar sitt uppdrag 1 oktober. Område Väster omfattar åtta kommuner i Västmanland; Köping, Kungsör, Arboga Hallstahammar, Surahammar, Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg.

För närvarande pågår upphandling av område Öster, som består av kommunerna Heby, Sala och Enköping.

Bakgrunden till den nya uppdelningen i tre områden är en utredning som syftat till att skapa en rationell och effektiv insamling av avfallet samtidigt som miljöpåverkan ska minskas. Som kommunalförbund har vi möjlighet att köra hushållsavfall över kommungränserna vilket möjliggör större insamlingsområden än vi haft tidigare. Utredningen har också pekat ut i vilken utsträckning insamlingen bör göras i egen respektive extern regi.

För mer information, kontakta gärna VafabMiljö Kommunalförbund Tomas Larsson, Tillförordnad avdelningschef Transport, telefon 021-39 35 60,
e-post tomas.larsson@vafabmiljo.se


Carina Färm, VD, telefon 021-39 35 01, e-post carina.farm@vafabmiljo.se

VafabMiljö arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering.Kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun är medlemmar i VafabMiljö Kommunalförbund. Inom denna region finns ca 155 000 hushåll och här finns över 16 000 företag som ”producerar” avfall.

Uppdraget är att ta hand om detta avfall på ett miljöriktigt sätt. Målet är i första hand att avfallsmängderna ska minskas. Det återstående avfallet ska betraktas som en resurs och återvinnas så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. VafabMiljö arbetar även med att transportera avfall från industrier och företag.


VafabMiljö är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy