Rsxmg5cehbpjiujgmt83

​Vägvalet vill inte att insynen i Framtiden AB ska försämras

Nyheter   •   Jan 18, 2018 06:00 CET

Framtiden AB har lagt ett förslag om nytt ägardirektiv som försämrar insynen i de kommunala bostadsbolagens verksamhet detta genom att begränsa insynen och beslutsmandatet för kommunfullmäktige vid större tänkta försäljningar av fastighetsbeståndet. Vägvalet kommer inte ställa upp på detta!

O3kpjq8puy5kgzbkfski

MP:s trovärdighet i p-frågor är besvärande låg

Nyheter   •   Jan 18, 2018 00:27 CET

Trovärdigheten i Henrik Muncks (MP) resonemang om p-platser, p-garage, boendeparkeringar och taxor är besvärande låg. Det är viktigt att hålla sig till sanningen i dessa frågor. Alla politiker från Munck till Moderaterna i bolagets styrelse blir nöjda, kvar står medborgarna med Svartepetter och får betala. 2016 övertaxerade Parkeringsbolaget stadens medborgare med en vinst på 274 miljoner kronor.

Nggwxsqkyyasznsu2wsx

Vägvalet är inte ett stödparti till något block

Nyheter   •   Jan 16, 2018 12:08 CET

Vägvalet är inte något stödparti till något block - det vet Jonas Ransgård. Både alliansbudgeten och den rödgröna innehåller trängselskatt och Västlänk. Att Vägvalet aktivt skulle rösta emot folkomröstningen som en stor majoritet av göteborgarna – 175 561 väljare – redan tackat nej till hade varit ett stort svek.

Lyyfyrqrfcoq7ugc7vc9

Viktigaste älvförbindelsen nedprioriterad av S

Nyheter   •   Jan 12, 2018 12:36 CET

Ieun4jo4odt0d9uucqzm

Nykokt information - STOPPA VÄSTLÄNKEN!

Nyheter   •   Jan 10, 2018 18:37 CET

Vägvalet fortsätter strävan om att stoppa Västlänken. Imorgon är det premiär vid Gustav Adolfs torg då vi delar ut nykokta foldrar.

Z2razuk4nfivuudpotms

Svartmålas verkligen linbanan?

Nyheter   •   Dec 28, 2017 16:37 CET

Vägvalet replikerar på Johan Nyhus debattartikel om linbanan. Syftet med artikeln var att balansera den skönmålning som kommunledningen gör av linbanan, för skattepengar. Publicerad i Göteborgsposten den 28 december 2017

Media no image

Linbanan riskerar stå Göteborg dyrt

Nyheter   •   Dec 04, 2017 10:06 CET

Tidigare har kommunalrådet Johan Nyhus (S) gått ut i media med att Sverigeförhandlingen kommer att betala nästan 50 % av investeringen på 1,1 miljarder till linbanan i Göteborg. Men 50 % visade sig i själva verket bara vara 44 %. Men i Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan för 2018-2029 finns det inte kvar en enda krona av det statliga bidraget till linbanan. Istället ska den vagt finansieras med ”trängselskatter och annan medfinansiering” plus 200 miljoner som ska komma i form av manna från himmelen.

Det har dock visat sig att det ofelbara Trafikverket har missuppfattat alltihop och kastat om siffrorna, vilket gör att man tydligen kan bortse från Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan. Nu rekommenderas kommunstyrelsen av Stadsledningskontoret att skriva under ett avtal med staten och regionen som lovar att linbanan ändå ska få lite statliga pengar, 24 % (270 Mkr). Om kostnaden stannar vid 1,1 miljarder kr ska Göteborg betala 38 % (415 Mkr) och Västra Götaland lika mycket. Linbanan ska dock tillhöra Göteborg, så regionen skänker bort sin del och Göteborg behåller tillgången i sina räkenskapsböcker.

Det står inget i avtalet om vem som betalar alla de fördyringar som nästan alltid uppstår i infrastrukturprojekt. Det står dock att staten bara ersätter för inflationen vilken idag är under 2 %, medan Göteborg betalar skillnaden mellan byggnadskostnadsindex och inflationer. Det står också att samhällsnyttan av investeringen ännu inte är fullt utredd och som alla vet är ju kostnadsberäkningarna ännu osäkra. Det står att Västlänkens Hagastation kommer att ligga i linbanans ”omedelbara närhet”. Avståndet är i verkligheten över 700 m. Ännu ett drömscenario av de styrande.

Slutsatsen är att den planerade linbanan riskerar att stå Göteborg dyrt. Vägvalet kommer därför inte, precis som tidigare, att stödja att bygga en linbana över älven.

Claes Westberg
Partiledare, Vägvalet

Theo Papaioannou
Styrelsemedlem och gruppledare, Vägvalet

Catarina Pettersson
Partiombudsman, Vägvalet

Den planerade Linbanan riskerar att stå Göteborg dyrt. Vägvalet kommer därför inte, precis som tidigare, att stödja att bygga en linbana över älven. Staten skulle finansiera Linbanan till 50 % med hjälp av sverigeförhandlingen vilket nu inte kommer att ske utan till en mindre summa. I avtalet finns inte heller någon information om vem som ska betala eventuella fördyringar med Linbanan.

Läs vidare »
Yk6y6iav6j1usxntby1x

Framtidens fastighetsaffär är oacceptabel

Nyheter   •   Nov 27, 2017 11:48 CET

Vägvalet kommer aldrig att acceptera att allmännyttan används till kohandel som i fallet med Framtidens fastighetsaffär i Rannebergen, replikerar Claes Westberg och Theo Papaioannou i Vägvalet i Göteborgsposten i söndags.

Media no image

Tyst om möjlig utökning av trängselskatten

Nyheter   •   Nov 11, 2017 11:10 CET

Slutreplik i Göteborgsposten

Trängselskatten, 16/9 och 26/9

Nej, något svar från ansvarigt kommunalråd, Johan Nyhus (S), fick vi inte, trots att vi väntat in i det sista. Fyra miljarder saknas för att finansiera linbanan, spårvagn Stigbergstorget – Hisingen och stombussar till Lindholmen, men ingen vill i dag – före valet – berätta om bilisterna ska betala detta med höjd eller förlängd trängselskatt.

I en insändare i GP 8/10 redogjorde Nyhus dock ånyo för sin något ovanliga syn på begreppet att ”hålla budget”. En 100 miljoner dyrare Hisingsbro viftas bort med att pengarna ”fördelas inom projektet”. Nyhus nämner förstås inte att kostnaden för bron ökade redan för ett år sedan med 600 miljoner (med 21 procent – från 2,9 miljarder till 3,5). Det är enkelt att ”hålla budget” när den skrivs upp lika regelbundet som Trafiknämnden sammanträder och den senaste uppskattningen alltid är den som gäller.

Inga nya officiella siffror

För Västlänken gäller emellertid den motsatta situationen! Där fastslogs budgeten till 20 miljarder redan 2009. Efter åtta år finns det fortfarande inga nya officiella siffror, vilket leder till en minst sagt absurd situation. Vi har tidigare (GP 9/9) beskrivit hur den verkliga notan snarare landar på 40 – 50 miljarder. Vi skulle vilja se Nyhus trolla fram de saknade miljarderna genom att fördela om inom det projektet.

Västsvenska Handelskammarens VD, Johan Trouvé, informerade oss (GP Debatt 26/9) tacknämligt om att ”tåg till Landvetter” och Boråsbanan är två separata projekt. Men eftersom båda dessa numera är borttagna ur Trafikverkets långtidsplan är detta en högst akademiskt diskussion. Lite som att utifrån menyn diskutera hur god en inställd trerätters middag på Sjömagasinet skulle ha blivit.

Claes Westberg (VV)

partiledare, Vägvalet

Håkan Andersson (VV)

partisekreterare, Vägvalet

Det saknas fortfarande miljarder för att finansiera linbana, ny spårväg och stombussar i Göteborg, men ansvariga politiker vill inte svara på om även dessa projekt ska finansieras av bilisterna, skriver Claes Westberg (VV) och Håkan Andersson (VV).

Läs vidare »
Media no image

Tom Heyman har valt att avsluta sitt åtagande i Vägvalet

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2017 14:03 CEST

Tom Heyman har valt att avsluta sitt åtagande i Vägvalet. Den 6 oktober valde Tom Heyman att avsäga sig från sin plats i kommunfullmäktige. Detta skedde på Tom Heymans egen begäran och styrelsen fick informationen i efterhand den 9 oktober. I och med sitt avslut i kommunfullmäktige har Tom Heyman även meddelat att han frånsäger sig sitt medlemskap, styrelseplats och vice partiledarpost i Vägvalet. 

Sedan i våras har Tom Heyman stundtals varit kritisk till breddningen som Vägvalet arbetar med inför valet 2018. Svaret på denna kritik har varit att Vägvalets årsmöte och medlemmar står bakom breddningen och att detta är vad Vägvalet hela tiden arbetat med sedan man kom in i kommunfullmäktige 2010. Tom Heyman har därför stått ensam med denna framförda kritik både i styrelsen och bland medlemmarna. 

För Vägvalet är den fortsatta strategin precis som tidigare att arbeta med alla de kommunala frågorna såsom skola, äldreomsorg, stadsutveckling, trafik, miljö, bostäder, ekonomi m.m. Vi lägger även stor kraft på våra huvudfrågor som handlar om att respektera folkomröstningen, stoppa trängselskatten och stoppa Västlänken. 

På kort sikt innebär detta att Vägvalet kommer att ersätta Tom med en ordinarie ledamot i kommunfullmäktige och att Theo Papaioannou, som idag är vice gruppledare, tills vidare träder in som ordinarie gruppledare. Vägvalets kommunfullmäktigegrupp fortsätter att arbeta precis som vanligt med de kommunala frågorna. Gruppen består idag av ordinarie ledamöter: Theo Papaioannou, Catarina Petterson, Anders Åkvist, Marie-Louise Bergström och ersättare: Maria Berjaoui, Ragnar Nielsen och Martin Forsell. 

Vill du veta mer om Vägvalets åsikter om politiken i Göteborg kan du läsa mer här.

Presskontakt:

Claes Westberg
Partiledare, Vägvalet

Telefon: 0721-94 74 04
E-post: claes.westberg@vagvaletgbg.se

Theo Papaioannou
Styrelseledamot och gruppledare kommunfullmäktige

Telefon: 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras vilja. Vi vill involvera medborgarna i den framtida politiken och har därför stort fokus på medborgarperspektivet. Målet är att medborgarens inflytande ska stärkas.

Vägvalet strävar efter att viktiga samhällsfunktioner som skola, äldreomsorg och barnomsorg ska vara likvärdiga oavsett var vi bor. Vi verkar även för att frågor avseende trafik, infrastruktur, kultur, miljö, stadsutveckling, företag, bostäder, arbete m.fl. återspeglar medborgarnas önskemål. Vår politik baseras på en god ekonomisk hushållning med medborgarnas skattemedel.

Vägvalet ska med demokratiska metoder driva de frågor som partiet företräder. Vi ska bilda opinion, vinna väljare och i praktisk politik förverkliga idéer enligt vår samhällssyn.

Tom Heyman har valt att avsluta sitt åtagande i Vägvalet. Den 6 oktober valde Tom Heyman att avsäga sig från sin plats i kommunfullmäktige. Detta skedde på Tom Heymans egen begäran och styrelsen fick informationen i efterhand den 9 oktober. I och med sitt avslut i kommunfullmäktige har Tom Heyman även meddelat att han frånsäger sig sitt medlemskap, styrelseplats och vice partiledarpost i Vägvalet.

Läs vidare »

Bilder & Videor 9 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Partiledare Vägvalet

Om Vägvalet

Politisk parti som bl.a. arbetar för att häva beslutet om trängselskatt i Göteborg

Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras vilja. Vi vill involvera medborgarna i den framtida politiken och har därför stort fokus på medborgarperspektivet. Målet är att medborgarens inflytande ska stärkas.

Vägvalet strävar efter att viktiga samhällsfunktioner som skola, äldreomsorg och barnomsorg ska vara likvärdiga oavsett var vi bor. Vi verkar även för att frågor avseende trafik, infrastruktur, kultur, miljö, stadsutveckling, företag, bostäder, arbete m.fl. återspeglar medborgarnas önskemål. Vår politik baseras på en god ekonomisk hushållning med medborgarnas skattemedel.

Vägvalet ska med demokratiska metoder driva de frågor som partiet företräder. Vi ska bilda opinion, vinna väljare och i praktisk politik förverkliga idéer enligt vår samhällssyn.

Adress

Länkar