Media no image

Linbanan riskerar stå Göteborg dyrt

Nyheter   •   Dec 04, 2017 10:06 CET

Tidigare har kommunalrådet Johan Nyhus (S) gått ut i media med att Sverigeförhandlingen kommer att betala nästan 50 % av investeringen på 1,1 miljarder till linbanan i Göteborg. Men 50 % visade sig i själva verket bara vara 44 %. Men i Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan för 2018-2029 finns det inte kvar en enda krona av det statliga bidraget till linbanan. Istället ska den vagt finansieras med ”trängselskatter och annan medfinansiering” plus 200 miljoner som ska komma i form av manna från himmelen.

Det har dock visat sig att det ofelbara Trafikverket har missuppfattat alltihop och kastat om siffrorna, vilket gör att man tydligen kan bortse från Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan. Nu rekommenderas kommunstyrelsen av Stadsledningskontoret att skriva under ett avtal med staten och regionen som lovar att linbanan ändå ska få lite statliga pengar, 24 % (270 Mkr). Om kostnaden stannar vid 1,1 miljarder kr ska Göteborg betala 38 % (415 Mkr) och Västra Götaland lika mycket. Linbanan ska dock tillhöra Göteborg, så regionen skänker bort sin del och Göteborg behåller tillgången i sina räkenskapsböcker.

Det står inget i avtalet om vem som betalar alla de fördyringar som nästan alltid uppstår i infrastrukturprojekt. Det står dock att staten bara ersätter för inflationen vilken idag är under 2 %, medan Göteborg betalar skillnaden mellan byggnadskostnadsindex och inflationer. Det står också att samhällsnyttan av investeringen ännu inte är fullt utredd och som alla vet är ju kostnadsberäkningarna ännu osäkra. Det står att Västlänkens Hagastation kommer att ligga i linbanans ”omedelbara närhet”. Avståndet är i verkligheten över 700 m. Ännu ett drömscenario av de styrande.

Slutsatsen är att den planerade linbanan riskerar att stå Göteborg dyrt. Vägvalet kommer därför inte, precis som tidigare, att stödja att bygga en linbana över älven.

Claes Westberg
Partiledare, Vägvalet

Theo Papaioannou
Styrelsemedlem och gruppledare, Vägvalet

Catarina Pettersson
Partiombudsman, Vägvalet

Den planerade Linbanan riskerar att stå Göteborg dyrt. Vägvalet kommer därför inte, precis som tidigare, att stödja att bygga en linbana över älven. Staten skulle finansiera Linbanan till 50 % med hjälp av sverigeförhandlingen vilket nu inte kommer att ske utan till en mindre summa. I avtalet finns inte heller någon information om vem som ska betala eventuella fördyringar med Linbanan.

Läs vidare »
Yk6y6iav6j1usxntby1x

Framtidens fastighetsaffär är oacceptabel

Nyheter   •   Nov 27, 2017 11:48 CET

Vägvalet kommer aldrig att acceptera att allmännyttan används till kohandel som i fallet med Framtidens fastighetsaffär i Rannebergen, replikerar Claes Westberg och Theo Papaioannou i Vägvalet i Göteborgsposten i söndags.

Media no image

Tom Heyman har valt att avsluta sitt åtagande i Vägvalet

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2017 14:03 CEST

Tom Heyman har valt att avsluta sitt åtagande i Vägvalet. Den 6 oktober valde Tom Heyman att avsäga sig från sin plats i kommunfullmäktige. Detta skedde på Tom Heymans egen begäran och styrelsen fick informationen i efterhand den 9 oktober. I och med sitt avslut i kommunfullmäktige har Tom Heyman även meddelat att han frånsäger sig sitt medlemskap, styrelseplats och vice partiledarpost i Vägvalet. 

Sedan i våras har Tom Heyman stundtals varit kritisk till breddningen som Vägvalet arbetar med inför valet 2018. Svaret på denna kritik har varit att Vägvalets årsmöte och medlemmar står bakom breddningen och att detta är vad Vägvalet hela tiden arbetat med sedan man kom in i kommunfullmäktige 2010. Tom Heyman har därför stått ensam med denna framförda kritik både i styrelsen och bland medlemmarna. 

För Vägvalet är den fortsatta strategin precis som tidigare att arbeta med alla de kommunala frågorna såsom skola, äldreomsorg, stadsutveckling, trafik, miljö, bostäder, ekonomi m.m. Vi lägger även stor kraft på våra huvudfrågor som handlar om att respektera folkomröstningen, stoppa trängselskatten och stoppa Västlänken. 

På kort sikt innebär detta att Vägvalet kommer att ersätta Tom med en ordinarie ledamot i kommunfullmäktige och att Theo Papaioannou, som idag är vice gruppledare, tills vidare träder in som ordinarie gruppledare. Vägvalets kommunfullmäktigegrupp fortsätter att arbeta precis som vanligt med de kommunala frågorna. Gruppen består idag av ordinarie ledamöter: Theo Papaioannou, Catarina Petterson, Anders Åkvist, Marie-Louise Bergström och ersättare: Maria Berjaoui, Ragnar Nielsen och Martin Forsell. 

Vill du veta mer om Vägvalets åsikter om politiken i Göteborg kan du läsa mer här.

Presskontakt:

Claes Westberg
Partiledare, Vägvalet

Telefon: 0721-94 74 04
E-post: claes.westberg@vagvaletgbg.se

Theo Papaioannou
Styrelseledamot och gruppledare kommunfullmäktige

Telefon: 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras vilja. Vi vill involvera medborgarna i den framtida politiken och har därför stort fokus på medborgarperspektivet. Målet är att medborgarens inflytande ska stärkas.

Vägvalet strävar efter att viktiga samhällsfunktioner som skola, äldreomsorg och barnomsorg ska vara likvärdiga oavsett var vi bor. Vi verkar även för att frågor avseende trafik, infrastruktur, kultur, miljö, stadsutveckling, företag, bostäder, arbete m.fl. återspeglar medborgarnas önskemål. Vår politik baseras på en god ekonomisk hushållning med medborgarnas skattemedel.

Vägvalet ska med demokratiska metoder driva de frågor som partiet företräder. Vi ska bilda opinion, vinna väljare och i praktisk politik förverkliga idéer enligt vår samhällssyn.

Tom Heyman har valt att avsluta sitt åtagande i Vägvalet. Den 6 oktober valde Tom Heyman att avsäga sig från sin plats i kommunfullmäktige. Detta skedde på Tom Heymans egen begäran och styrelsen fick informationen i efterhand den 9 oktober. I och med sitt avslut i kommunfullmäktige har Tom Heyman även meddelat att han frånsäger sig sitt medlemskap, styrelseplats och vice partiledarpost i Vägvalet.

Läs vidare »
Vs3hgs1mxhwj0y9xl0rn

​Demokrati på riktigt!

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2017 10:00 CEST

Griniga Gubbar med sina brandgula västar har under tre år stått på Gustav Adolfs torg och manifesterat för demokrati. Vi representerar partiet Vägvalet och vill att resultatet (57%) från folkomröstningen om trängselskatten ska följas och att medborgarna ska få ett större inflytande på den förda politiken.

Pcywejzt4cts7g121lxg

Vägvalets förslag till budget 2018 för Göteborg Stad

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2017 07:00 CEST

Vägvalet lämnar förslag till budget 2018 för Göteborg Stad inom flera olika områden som kommunen hanterar. Vi håller presskonferens på Gustav Adolfs torg klockan 12.00 idag. Kom gärna och träffa oss. Vi har genom åren arbetat fram flera förslag som vi anser att staden behöver genomföra. Om fler känner sig delaktiga skapar vi också en attraktiv stad som vi vill att Göteborg skall vara.

Media no image

Årsmötet har valt Claes Westberg till partiledare för Vägvalet

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2017 07:15 CEST

Den 25 mars hade Vägvalet sitt årsmöte. Claes Westberg valdes och är nu Vägvalets partiledare. Claes upprepade sitt budskap att han fortsätter den inslagna politiken med att fokusera på omsorgsfrågor, LoV, skolan med en gemensam skolnämnd, integrations samt stadsutvecklings- och trafikfrågor. Vägvalet fortsätter givetvis att kämpa mot beslutet att bygga Västlänken med vidhängande trängselskatt.

Vägvalet fortsätter att driva frågan om en utvecklad och förbättrad lokaltrafik. Därvid vill öka stadens inflytande över stadstrafiken, som utgör en av huvudkomponenterna i stadsutvecklingen.

Vägvalet arbetar också vidare för ett öppnare samhälle med större inflytande för medborgarna, och med att förändra ’Göteborgsandan’ till något positivt.”

Presskontakt är för Vägvalet från och med idag är Claes Westberg.

E-post: claes.westberg@vagvaletgbg.se
Mobil: 0721-94 74 04

Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras vilja. Vi vill involvera medborgarna i den framtida politiken och har därför stort fokus på medborgarperspektivet. Målet är att medborgarens inflytande ska stärkas.

Vägvalet strävar efter att viktiga samhällsfunktioner som skola, äldreomsorg och barnomsorg ska vara likvärdiga oavsett var vi bor. Vi verkar även för att frågor avseende trafik, infrastruktur, kultur, miljö, stadsutveckling, företag, bostäder, arbete m.fl. återspeglar medborgarnas önskemål. Vår politik baseras på en god ekonomisk hushållning med medborgarnas skattemedel.

Vägvalet ska med demokratiska metoder driva de frågor som partiet företräder. Vi ska bilda opinion, vinna väljare och i praktisk politik förverkliga idéer enligt vår samhällssyn.

Den 25 mars hade Vägvalet sitt årsmöte. Claes Westberg valdes och är nu Vägvalets partiledare. Claes upprepade sitt budskap att han fortsätter den inslagna politiken med att fokusera på omsorgsfrågor, LoV, skolan med en gemensam skolnämnd, integrations samt stadsutvecklings- och trafikfrågor. Vägvalet fortsätter givetvis att kämpa mot beslutet att bygga Västlänken med vidhängande trängselskatt.

Läs vidare »
Mwigwjizelkl63vsyrtq

Ny partiledare för Vägvalet

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2017 07:00 CET

Theo Papaioannou, Vägvalets nuvarande partiledare, har innan jul meddelat valberedningen att han ställer sin plats till förfogande som partiledare till nästa årsmöte då ny partiledare ska väljas.

Gxmwbqijsimwaxdmcuem

Vägvalets förslag till budget 2017 för Göteborg Stad

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2016 07:15 CEST

Vägvalet lämnar förslag till budget 2016 för Göteborg Stad och inom flera olika områden. Vi vill bland annat att man ska avveckla stadsdelsnämnderna och inrätta en central skolförvaltning så att likvärdighet kan uppnås över hela staden. I vår budget omfördelas stadsdelsnämndernas pengar till en egen kostnadspost för skolan. Vi vill även utöka äldreboenden. Inga äldreboenden ska läggas ned.

Media no image

Bilfientlig passande epitet på de rödgrönas politik

Nyheter   •   Maj 27, 2016 07:14 CEST

”Låt oss fatta vilka beslut vi vill som skadar bilindustrin, men kalla oss för allt i världen inte bilfientliga”. Så kan man sammanfatta de rödgrönas krokodiltårar över Moderaternas kritik på GP Debatt, skriver Vägvalet. Att bli kallad för just ”bilfientlig” är tydligen det värsta Ulf Kamne & C:o kan tänka sig, men de rödgrönas handlingar motbevisar detta gång efter annan.

Läs hela artikeln här

”Låt oss fatta vilka beslut vi vill som skadar bilindustrin, men kalla oss för allt i världen inte bilfientliga”. Så kan man sammanfatta de rödgrönas krokodiltårar över Moderaternas kritik på GP Debatt, skriver Vägvalet. Att bli kallad för just ”bilfientlig” är tydligen det värsta Ulf Kamne & C:o kan tänka sig, men de rödgrönas handlingar motbevisar detta gång efter annan.

Läs vidare »
Media no image

Följ folkomröstningen – ta bort trängselskatten för alla

Nyheter   •   Maj 25, 2016 07:55 CEST

Många fler stadsdelar har precis samma problem som Backa, dock utan att få skattelättnader. Det finns bara en slutsats, ta bort trängselskatten för alla, skriver Theo Papaioannou (VV) och Tom Heyman (VV). För de som röstat nej till trängselskatten är det knappast någon nyhet. Problemet finns ju inte bara i Backa utan även i Guldheden, Örgryte, Lindholmen, Kallebäck och många andra platser.

Läs hela artikeln här.

Många fler stadsdelar har precis samma problem som Backa, dock utan att få skattelättnader. Det finns bara en slutsats, ta bort trängselskatten för alla, skriver Theo Papaioannou (VV) och Tom Heyman (VV). För de som röstat nej till trängselskatten är det knappast någon nyhet. Problemet finns ju inte bara i Backa utan även i Guldheden, Örgryte, Lindholmen, Kallebäck och många andra platser.

Läs vidare »

Bilder & Videor 9 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Partiledare Vägvalet

Om Vägvalet

Politisk parti som bl.a. arbetar för att häva beslutet om trängselskatt i Göteborg

Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras vilja. Vi vill involvera medborgarna i den framtida politiken och har därför stort fokus på medborgarperspektivet. Målet är att medborgarens inflytande ska stärkas.

Vägvalet strävar efter att viktiga samhällsfunktioner som skola, äldreomsorg och barnomsorg ska vara likvärdiga oavsett var vi bor. Vi verkar även för att frågor avseende trafik, infrastruktur, kultur, miljö, stadsutveckling, företag, bostäder, arbete m.fl. återspeglar medborgarnas önskemål. Vår politik baseras på en god ekonomisk hushållning med medborgarnas skattemedel.

Vägvalet ska med demokratiska metoder driva de frågor som partiet företräder. Vi ska bilda opinion, vinna väljare och i praktisk politik förverkliga idéer enligt vår samhällssyn.

Adress

Länkar