Media-no-image

Goda byggmöjligheter längs med Mölndalsån

Nyheter   •   2014-04-10 12:09 CEST

Mölndalsåns dalgång planläggs. Det ska växa upp bostadsområden under flera etapper inom en 20-årsperiod. Områdena sträcker sig från Lyckholms bryggeri i Almedal till Korsvägen. Det ger Göteborg möjligheten att bygga unika områden med centrala lägen och nära till kollektivtrafik. Det unika är att bevara det gamla med det nya.

Läs hela artikeln här

Mölndalsåns dalgång planläggs. Det ska växa upp bostadsområden under flera etapper inom en 20-årsperiod. Områdena sträcker sig från Lyckholms bryggeri i Almedal till Korsvägen. Det ger Göteborg möjligheten att bygga unika områden med centrala lägen och nära till kollektivtrafik. Det unika är att bevara det gamla med det nya.

Läs vidare »
Media-no-image

Partierna svarar om bostäderna

Nyheter   •   2014-04-09 08:30 CEST

GP ställde via mejl tre frågor om bostadsbyggandet till partierna i kommunfullmäktige.

Vägvalet/ Theo Papaioannou:

Om ni vinner valet: hur många nya bostäder får vi se under mandatperioden?

– Bostadsbristen i Göteborg beror inte på för lågt byggande utan främst på att det är dyrt att bygga. Det finns färdiga planer, t.ex. Opaltorget, men svagt intresse från byggföretagen. Att lova antal färdiga bostäder utöver det som faktiskt byggs anser vi inte vara ärligt. Vi måste ta itu med hur vi kan pressa priserna vid nyproduktion. 

Vilket är största problemet för bostadsbyggandet i Göteborg i dag?

Byggarna har anpassat sin verksamhet till en begränsad byggnation av dyra lägenheter i centrala områden. Man bygger nästan bara bostadsrätter i den takt man kan sälja och därmed uppstår heller ingen prispress på marknaden.

Billigare hyreslägenheter byggs inte alls - därav bostadsbristen. På andra platser i landet lyckas man bygga till halva vår kostnad. Det är ofta mindre projekt och mindre byggföretag men också en mer aktiv markanvisning där byggaren är garanterad mark för kommande projekt utan att drabbas av stora svängningar i produktionstakten. Planverksamheten i Göteborg har nog också blivit för dominerad av stora centrala statusprojekt som gjort dyra lösningar till etablerad norm.

Vad vill ni göra åt det?

Det måste finnas ekonomi även i förvaltning av hyresfastigheter. Med enklare planering, andra byggmetoder och lägre markkostnader kan vi antagligen komma en bit på vägen, men det krävs nog även ändrad lagstiftning i vissa fall. De kommunala fastighetsbolagen borde också få ett tydligare uppdrag än vad man har idag. Vi vill ta bort unika Göteborgskrav och hjälpa mindre byggare att komma hit samt öka takten i markanvisningar.

Läs hela artikeln här


Bostadsbristen i Göteborg beror inte på för lågt byggande utan främst på att det är dyrt att bygga, säger Theo Papaioannou, Vägvalet. Det finns färdiga planer, t.ex. Opaltorget, men svagt intresse från byggföretagen. Att lova antal färdiga bostäder utöver det som faktiskt byggs anser vi inte vara ärligt. Vi måste ta itu med hur vi kan pressa priserna vid nyproduktion.

Läs vidare »
Media-no-image

Staten tar springnota för nya E20

Nyheter   •   2014-04-09 08:00 CEST

Vägvalet anser att det är bra att E20 säkras men vi förstår inte varför regionen och kommunerna ska betala 1,3 miljarder för en statlig väg? Detta är ett bra exempel på hur statliga kostnader vältras över på kommun och region genom det nya fenomenet medfinansiering. Och till alla ni som hurrar: har ni förstått att ni själva får betala på bekostnad av något annat?

Läs hela artikeln här

Vägvalet anser att det är bra att E20 säkras men vi förstår inte varför regionen och kommunerna ska betala 1,3 miljarder för en statlig väg? Detta är ett bra exempel på hur statliga kostnader vältras över på kommun och region genom det nya fenomenet medfinansiering. Och till alla ni som hurrar: har ni förstått att ni själva får betala på bekostnad av något annat?

Läs vidare »
Media-no-image

Vägvalet lämnar interpellation om bolagsbildning

Pressmeddelanden   •   2014-03-31 07:00 CEST

Den 18 november 2013 bildade Göteborg sex nya bolag, Kratos, Lamellen, Meline, Solhusen, Vingaren och Vinni. Enligt 16 § KL får kommuner och landsting, efter beslut av fullmäktige, lämna över vården av en kommunal angelägenhet till ett bolag. Så vitt Vägvalet kan finna har kommunfullmäktige inte fattat något sådant beslut.

Enligt 17 § gäller att om en kommun eller ett landsting med stöd av 16 § lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen eller landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier, ska fullmäktige

1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,

2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,

3. utse samtliga styrelseledamöter, och

4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Inte heller här kan jag finna något kommunfullmäktigeärende.

Mot bakgrund av ovanstående ställer Vägvalet följande fråga till kommunstyrelsens ordförande:

Av vilken anledning och av vem bildades dessa bolag?

Vill du se övriga interpellationer och motioner som Vägvalet lämnat klicka här.

Presskontakt

Theo Papaioannou 
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42 
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras vilja. Vi vill involvera medborgarna i den framtida politiken och har därför stort fokus på medborgarperspektivet. Målet är att medborgarens inflytande ska stärkas.

Vägvalet strävar efter att viktiga samhällsfunktioner som skola, äldreomsorg och barnomsorg ska vara likvärdiga oavsett var vi bor. Vi verkar även för att frågor avseende trafik, infrastruktur, kultur, miljö, stadsutveckling, företag, bostäder, arbete m.fl. återspeglar medborgarnas önskemål. Vår politik baseras på en god ekonomisk hushållning med medborgarnas skattemedel.

Vägvalet ska med demokratiska metoder driva de frågor som partiet företräder. Vi ska bilda opinion, vinna väljare och i praktisk politik förverkliga idéer enligt vår samhällssyn.

Den 18 november 2013 bildade Göteborg sex nya bolag, Kratos, Lamellen, Meline, Solhusen, Vingaren och Vinni. Enligt 16 § KL får kommuner och landsting, efter beslut av fullmäktige, lämna över vården av en kommunal angelägenhet till ett bolag. Så vitt Vägvalet kan finna har kommunfullmäktige inte fattat något sådant beslut.

Läs vidare »
Ylvy0xaxakjvoedoudbu

Öppet brev: Du har fel om trängselskatten, Anders Borg

Nyheter   •   2014-03-28 12:15 CET

Vid ett besök i Göteborg helt nyligen hade du vänligheten att noga instruera göteborgarna om vikten av att rösta ja i den kommande omröstningen om trängselskatt, trots att Moderata Samlingspartiet tidigare lovat att inte införa denna typ av beskattning som strider mot den Europeiska Unionens portalparagraf om fri rörlighet.

Media-no-image

Läs GP:s chatt med Vägvalets partiledare, Theo Papaioannou

Nyheter   •   2014-03-27 17:15 CET

Theo Papaioannou skriver bland annat: Om vi röstar ned vägtullarna så är det tillbaka till förhandlingsbordet gällande framför allt Västlänken. Tunneln är en onödigt dyr lösning. Borg och Reinfeldt har nu båda varit i Göteborg och pekat med hela handen om vad som gäller. Det förbättrar inte förankringen ett dugg, snarare skapar det mer frustration hos medborgarna att man inte blir lyssnad på.

Nu kan du läsa hela chatten från gp.se med Theo Papaioannou här.


Theo Papaioannou skriver bland annat: Om vi röstar ned vägtullarna så är det tillbaka till förhandlingsbordet gällande framför allt Västlänken. Tunneln är en onödigt dyr lösning. Borg och Reinfeldt har nu båda varit i Göteborg och pekat med hela handen om vad som gäller. Det förbättrar inte förankringen ett dugg, snarare skapar det mer frustration hos medborgarna att man inte blir lyssnad på.

Läs vidare »
Media-no-image

Papaioannou spinner loss på miljöfrågorna

Nyheter   •   2014-03-27 08:00 CET

Theo Papaioannou och Vägvalet var förra valets stora skräll. De kom från ingenstans och knep fem mandat i kommunfullmäktige. Då var partiets enda fråga trängselskatten. Nu har de breddat sig och anser att partiet har politik för alla områden och den här gången kandiderar Vägvalet även i regionvalet och riksdagsvalet. 

Läs hela artikeln här


Theo Papaioannou och hans parti Vägvalet var förra valets stora skräll. De kom från ingenstans och knep fem mandat i kommunfullmäktige. Då var partiets enda fråga trängselskatten. Nu har de breddat sig och anser att partiet har politik för alla områden och den här gången kandiderar Vägvalet även i regionvalet och riksdagsvalet.

Läs vidare »
Dmrvjqzlkvlbfelvvkpb

Vägvalets kandidater för Västra Götalandsregionen fastställda

Pressmeddelanden   •   2014-03-24 07:00 CET

Vägvalets kandidater och vallista för Västra Götalandsregionen har nu fastställts. På årsmötet som ägde rum den 22 mars 2014 presenterades vallistan med de personer som kommer att ställa upp för Vägvalet. Toppnamnen utgörs av bland annat Claes Westberg och Karin Törnqvist.

Ylvy0xaxakjvoedoudbu

Vägvalet ställer upp i riksdagsvalet

Pressmeddelanden   •   2014-03-23 09:00 CET

Vägvalets vallista för riksdagsvalet 2014 är nu klar. Vägvalet har beslutat att ge medborgarna möjlighet att rösta på oss i alla tre valen. Höstens val är avgörande för Västlänkens och trängselskattens framtid. Alla krafter behövs för att även få ett avgörande om hur Sveriges framtida infrastruktursatsningar ska finansieras. Tom Heyman, Anders Åkvist och Karin Törnqvist toppar listan.

Media-no-image

Replik: Presentera fakta, inte reklamfjäsk

Nyheter   •   2014-03-20 11:45 CET

Jag får då och då höra argumenten för Västlänken att denna inte går att stoppa, för då blir vi av med alla pengar, skriver Karin Törngvist (VV). Att pengarna fryser fast i Stockholm eller hamnar i en snödriva i Kiruna. Det är beklagligt, och man undrar om det finns ett syfte med att säga så eller om det beror på okunskap? De som ansvar för våra skattemedel måste ta reda på fakta.

Läs hela artikeln här

Jag får då och då höra argumenten för Västlänken att denna inte går att stoppa, för då blir vi av med alla pengar, skriver Karin Törngvist (VV). Att pengarna fryser fast i Stockholm eller hamnar i en snödriva i Kiruna. Det är beklagligt, och man undrar om det finns ett syfte med att säga så eller om det beror på okunskap? De som ansvar för våra skattemedel måste ta reda på fakta.

Läs vidare »

Bilder & Videor 11 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Partiledare Vägvalet - Systemförvaltare Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Om Vägvalet

Politisk parti som bl.a. arbetar för att häva beslutet om trängselskatt i Göteborg

Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras vilja. Vi vill involvera medborgarna i den framtida politiken och har därför stort fokus på medborgarperspektivet. Målet är att medborgarens inflytande ska stärkas.

Vägvalet strävar efter att viktiga samhällsfunktioner som skola, äldreomsorg och barnomsorg ska vara likvärdiga oavsett var vi bor. Vi verkar även för att frågor avseende trafik, infrastruktur, kultur, miljö, stadsutveckling, företag, bostäder, arbete m.fl. återspeglar medborgarnas önskemål. Vår politik baseras på en god ekonomisk hushållning med medborgarnas skattemedel.

Vägvalet ska med demokratiska metoder driva de frågor som partiet företräder. Vi ska bilda opinion, vinna väljare och i praktisk politik förverkliga idéer enligt vår samhällssyn.

Adress

  • Vägvalet
  • Bokskogsbacken 83
  • 42256 Hisings Backa
  • Vår hemsida