Skip to main content

Vägvalets, Catarina Pettersson, deltar i skolpolitisk debatt Göteborg

Evenemang

19
MAY
Lundby gymnasiums aula, Blackevägen 1
  -

Vägvalets, Catarina Pettersson, deltar i skolpolitisk debatt som anordnas av olika intresseorganisationer. Göteborgs kommun har i flera år fått kraftig kritik för sina brister i stödet till elever i behov av särskilt stöd. Bland annat har man identifierat brister i utredningarna och hanteringen av åtgärdsprogrammen.