Skip to main content

Ingen nöjd med domen över Västlänken

Nyhet   •   Feb 21, 2018 21:41 CET

På bananpiren hölls förhandlingarna om Västlänken. Nu är ingen nöjd över miljödomen!

Trafikverket med flera har överklagat miljödomen om Västlänken i Mark- Och Miljödomstolen

Den 21 februari var sista dagen att överklaga Mark- och Miljödomstolens dom angående Västlänken från den 31 januari i år. Flera organisationer har begärt prövningstillstånd . Trafikverket har också valt att överklaga domen vilket betyder att det sannolikt blir prövningstillstånd till Miljööverdomstolen. När förhandlingarna i Miljööverdomstolen sker är inte bestämt, men blir förmodligen efter valet den 9 september i år.

Trafikverket accepterar domen om ökade krav på vattenläckage men överklagar domen om de lägre bullernivåerna vid Olskroken. Trafikverket begär dessutom att Miljööverdomstolen skall upphäva Mark- och Miljödomstolens verkställighetsförbud för att det, enligt Trafikverket, strider mot praxis. Trafikverket vill att Miljööverdomstolen prövar den delen av domen redan innan de prövar domen i övrigt. Om Miljööverdomstolen upphäver verkställighetsförbudet kan byggandet av Västlänken starta så fort detaljplanen över tunneln vinner laga kraft. Huruvida detta förfarande är i enlighet med rådande rättsordning återstår att se.

Oavsett utfallet i Miljööverdomstolen är det valet i höst som fäller avgörandet.

Claes Westberg, 

Partiledare Vägvalet