Skip to main content

Linbanan riskerar stå Göteborg dyrt

Nyhet   •   Dec 04, 2017 10:06 CET

Tidigare har kommunalrådet Johan Nyhus (S) gått ut i media med att Sverigeförhandlingen kommer att betala nästan 50 % av investeringen på 1,1 miljarder till linbanan i Göteborg. Men 50 % visade sig i själva verket bara vara 44 %. Men i Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan för 2018-2029 finns det inte kvar en enda krona av det statliga bidraget till linbanan. Istället ska den vagt finansieras med ”trängselskatter och annan medfinansiering” plus 200 miljoner som ska komma i form av manna från himmelen.

Det har dock visat sig att det ofelbara Trafikverket har missuppfattat alltihop och kastat om siffrorna, vilket gör att man tydligen kan bortse från Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan. Nu rekommenderas kommunstyrelsen av Stadsledningskontoret att skriva under ett avtal med staten och regionen som lovar att linbanan ändå ska få lite statliga pengar, 24 % (270 Mkr). Om kostnaden stannar vid 1,1 miljarder kr ska Göteborg betala 38 % (415 Mkr) och Västra Götaland lika mycket. Linbanan ska dock tillhöra Göteborg, så regionen skänker bort sin del och Göteborg behåller tillgången i sina räkenskapsböcker.

Det står inget i avtalet om vem som betalar alla de fördyringar som nästan alltid uppstår i infrastrukturprojekt. Det står dock att staten bara ersätter för inflationen vilken idag är under 2 %, medan Göteborg betalar skillnaden mellan byggnadskostnadsindex och inflationer. Det står också att samhällsnyttan av investeringen ännu inte är fullt utredd och som alla vet är ju kostnadsberäkningarna ännu osäkra. Det står att Västlänkens Hagastation kommer att ligga i linbanans ”omedelbara närhet”. Avståndet är i verkligheten över 700 m. Ännu ett drömscenario av de styrande.

Slutsatsen är att den planerade linbanan riskerar att stå Göteborg dyrt. Vägvalet kommer därför inte, precis som tidigare, att stödja att bygga en linbana över älven.

Claes Westberg
Partiledare, Vägvalet

Theo Papaioannou
Styrelsemedlem och gruppledare, Vägvalet

Catarina Pettersson
Partiombudsman, Vägvalet