Skip to main content

Ororande attityd från politiker

Nyhet   •   Okt 04, 2012 08:06 CEST

Jag anser att det ur rättssäkerhetssynpunkt är ytterst viktigt att den offentliga sektorn följer gällande lagstiftning. Därför gör det mig beklämd då jag i GP den 30/9 läser att Kia Andreasson (MP) avser att påverka upphandlingsbolaget till att ej följa gällande regler för offentlig upphandling. Man frågar sig nu bestört vilka övriga lagar och förordningar hon anser att kommunen ska bryta mot.

Läs hela artikeln i bifogad fil

Bifogade filer

PDF-dokument