Skip to main content

Trafikverket propagerar

Nyhet   •   Dec 21, 2013 09:00 CET

Trafikverket har fått uppdraget att bygga Västlänken men att regeringen tog beslutet på felaktiga grunder nämns inte. Tunneln fanns inte med i Banverkets plan eftersom kapaciteten på infarterna är otillräcklig. Regeringen lyfte tillbaka tunneln i planen utan att förbättra kapaciteten på infarterna som en eftergift åt regionen. 

Läs hela artikel här