Skip to main content

Vägvalet är inte ett stödparti till något block

Nyhet   •   Jan 16, 2018 12:08 CET

Claes Westberg, partiledare för Vägvalet diskuterar gärna politik som tar hänsyn till Göteborgarna

Både det blå och det röda blocket bör börja fundera på hur Göteborg ska styras efter valet, skriver Vägvalets partiledare Claes Westberg och gruppledaren Theo Papaioannou och sträcker ut en hand till det block som vill börja prata.

Moderaternas oppositionsråd Jonas Ransgård försöker på GT Debatt få det till att det är Vägvalets fel att alliansens budgetförslag i Göteborgs kommunfullmäktige inte vann över de rödgrönas. Ser man endast till mandatfördelningen i fullmäktige, där de rödgröna bara har 40 av 81 röster, och inte kan spelreglerna kan en lekman lätt att tro att han har rätt, vilket inte är fallet här – och det vet förstås Ransgård.

Varje år lägger varje parti i fullmäktige fram sitt eget budgetförslag – antingen i partiets namn eller i en allians av flera partier. Förutom tabeller där inkomsterna och utgifterna listas, innehåller budgeten även ett slags partiprogram för hur skola, trafik, äldreomsorg, bostadsbyggande med mera bör utvecklas under kommande år.

I fullmäktige ställs sedan de olika budgetarna mot varandra, hanteringen är ungefär samma som i riksdagen. De små partiernas alternativ slås av naturlig anledning ut först och till slut kvarstår bara två alternativ: Oftast ett rödgrönt och ett från alliansen. Då är det praxis att de partier vars budget redan är utslagna avstår från att rösta (en praxis som Sverigedemokraterna bröt mot senast när de plötsligt stödde alliansens budget). Jonas Ransgård känner till detta och visste förstås på förhand hur omröstningen skulle sluta, ändå är han nu förvånad och missnöjd.

Vägvalet är inte något stödparti till något block. När vi tar ställning till alla frågor utgår vi från vad vi anser vara bäst för våra väljare och göteborgare och vi behöver inte tillfråga något moderparti i Stockholm hur vi ska rösta. Både alliansbudgeten och den rödgröna innehåller trängselskatt och Västlänk. Att Vägvalet aktivt skulle rösta emot folkomröstningen som en stor majoritet av göteborgarna – 175 561 väljare – redan tackat nej till hade varit ett stort svek. Varför Vägvalet skulle rösta på just alliansens och inte de rödgrönas budget framgår heller inte. Ur vår synvinkel är båda budgetförslagen ungefär lika dåliga.

Om alliansen söker Vägvalets stöd för sitt budgetförslag kanske man skulle prata med oss. Enligt den senaste opinionsundersökningen som M själva gjorde så blir det rödgröna blocket med Vägvalet större än alliansen oavsett om de skulle få stöd av SD eller ej (vilket vi förbryllas över om alliansen egentligen vill). Om de skulle bli större än de rödgröna efter nästa val bör Jonas Ransgård ta sig en funderare om hur han ämnar få igenom sin politik i ett förmodat minoritetsstyre. Att i ärende för ärende hoppas på andra partiers goda vilja är inte att visa det ledarskap som Göteborg behöver. Likaså kan ju det rödgröna blocket börja fundera.

Claes Westberg

Partiledare Vägvalet

Theo Papaioannou

Gruppledare Vägvalet