Skip to main content

Västlänkens betong – en miljöbov

Nyhet   •   Okt 16, 2012 10:53 CEST

Västlänken förutsätts minska miljöbelastningen. Med ökad tågpendling följer minskat bilåkande vilket ger lägre utsläpp av växthusgasen koldioxid, CO2. Utsläppen i byggfasen har då inte tagits med i beräkningen. Bara utsläppen från tillverkning av betong och armeringsjärn till tunneln kommer att ge högre utsläpp än hela den antagna minskningen av bilarnas utsläpp från länkens start 2028 till 2050.

Läs hela artikeln här