Skip to main content

Årsmötet har valt Claes Westberg till partiledare för Vägvalet

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2017 07:15 CEST

Den 25 mars hade Vägvalet sitt årsmöte. Claes Westberg valdes och är nu Vägvalets partiledare. Claes upprepade sitt budskap att han fortsätter den inslagna politiken med att fokusera på omsorgsfrågor, LoV, skolan med en gemensam skolnämnd, integrations samt stadsutvecklings- och trafikfrågor. Vägvalet fortsätter givetvis att kämpa mot beslutet att bygga Västlänken med vidhängande trängselskatt.

Vägvalet fortsätter att driva frågan om en utvecklad och förbättrad lokaltrafik. Därvid vill öka stadens inflytande över stadstrafiken, som utgör en av huvudkomponenterna i stadsutvecklingen.

Vägvalet arbetar också vidare för ett öppnare samhälle med större inflytande för medborgarna, och med att förändra ’Göteborgsandan’ till något positivt.”

Presskontakt är för Vägvalet från och med idag är Claes Westberg.

E-post: claes.westberg@vagvaletgbg.se
Mobil: 0721-94 74 04

Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras vilja. Vi vill involvera medborgarna i den framtida politiken och har därför stort fokus på medborgarperspektivet. Målet är att medborgarens inflytande ska stärkas.

Vägvalet strävar efter att viktiga samhällsfunktioner som skola, äldreomsorg och barnomsorg ska vara likvärdiga oavsett var vi bor. Vi verkar även för att frågor avseende trafik, infrastruktur, kultur, miljö, stadsutveckling, företag, bostäder, arbete m.fl. återspeglar medborgarnas önskemål. Vår politik baseras på en god ekonomisk hushållning med medborgarnas skattemedel.

Vägvalet ska med demokratiska metoder driva de frågor som partiet företräder. Vi ska bilda opinion, vinna väljare och i praktisk politik förverkliga idéer enligt vår samhällssyn.